Privacybeleid 

Algemeen

In deze Privacyverklaring staat informatie over het verwerken van persoonsgegevens door Bugaboo International B.V. (hierna 'Bugaboo', 'wij' of 'ons'). We respecteren je privacy en zetten ons in om zorgvuldig en veilig om te gaan met je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gebeurtenissen waarbij Bugaboo persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, zakenpartners en anderen verwerkt.

In deze Privacyverklaring beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en alle overige informatie die mogelijk relevant voor je is.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te stellen. Als je na het lezen van deze Privacyverklaring echter nog vragen hebt over hoe we je persoonsgegevens gebruiken, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in deze Privacyverklaring lees je hoe je ons kunt bereiken.

We raden je aan ook onze afzonderlijke Cookieverklaring te lezen. Daarin beschrijven we ons gebruik van cookies en overeenkomstige technologieën.

We willen je er tenslotte op wijzen dat we ons serviceaanbod, en daarmee ook onze Privacyverklaring, voortdurend verder ontwikkelen. We raden je aan regelmatig na te gaan of de Privacyverklaring is gewijzigd, zodat je precies weet waar je staat. Helemaal onderaan deze Privacyverklaring kun je zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is aangepast. In geval van omvangrijke wijzigingen informeren we je via e-mail en/of onze homepage.

Wie zijn wij?

Bij Bugaboo is het altijd al onze missie je te helpen je probleemloos te bewegen. We ontwerpen en produceren mobiliteitsproducten die design combineren met engineering en schoonheid met functionaliteit. Het adres van ons kantoor is Paasheuvelweg 9a-b, 1105 BE Amsterdam.

Bugaboo is een wereldwijd gevestigd merk en is dan ook wereldwijd actief. Bugaboo verleent verschillende soorten services. Met betrekking tot de activiteiten die worden beschreven in deze privacyverklaring kan Bugaboo worden aangemerkt als 'controller' in de zin der wet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bugaboo van jou?

Bugaboo verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke informatie en contactinformatie (bijvoorbeeld naam, bezorg- en factureringsadres, e-mailadres, telefoonnummer)

Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)

Aankoopinformatie (bijvoorbeeld aankoopdatum en soort product)

Voorkeuren met betrekking tot marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld of je je hebt geregistreerd of afgemeld voor e-mailaanbiedingen en/of onze enquête)

Informatie over je apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, taal- en browserinstellingen, tijdzone, schermresolutie, besturingssysteem)

Interactiegegevens, inclusief afbeeldingen (bijvoorbeeld je contact met onze klantenservice, digitale en/of schriftelijke correspondentie of door jou geüploade afbeeldingen ter ondersteuning van je serviceaanvragen)

Als je een product koopt, wordt je ook gevraagd je betalingsinformatie te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld en verwerkt door een van ons externe betalingsproviders. Deze derden zijn verantwoordelijk voor het verwerken van je betalingsinformatie binnen de door de wet gestelde beperkingen. Bugaboo heeft geen toegang tot je betalingsinformatie en deze persoonsgegevens worden niet door ons verzameld en/of verwerkt. Deze Privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op de eerder genoemde verwerkingsactiviteit. Voor meer informatie over de manier waarop je betaalgegevens worden verzameld en verwerkt, verwijzen we je naar de privacyverklaring op de website van de betaalprovider die je hebt gekozen voor het betaalproces.

We ontvangen de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens rechtstreeks van jou.

Rechtstreeks door jou en over jou verstrekte persoonsgegevens

Bijvoorbeeld:

Persoonsgegevens die je verstrekt tijdens het maken van een account en/of het registreren van een product en/of andere informatie die je opgeeft of verstrekt door het gebruik van onze website

Persoonsgegevens die je verstrekt wanneer je een product koopt

Persoonsgegevens die je verstrekt door het invullen van ons papieren formulier tijdens een evenement

Persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van (onder meer) serviceaanvragen, correspondentie, feedback, help (V&A), geschillenbeslechting en dergelijke.

Persoonsgegevens die je verstrekt door deelname aan trainingen, workshops, (e-)learnings en dergelijke

Persoonsgegevens over anderen die rechtstreeks door jou worden verstrekt

Het kan zijn dat je persoonsgegevens van anderen met ons deelt. Bijvoorbeeld het adres of de contactgegevens van iemand anders als je bij het betalen een alternatief leveradres opgeeft. We wijzen je erop dat het jouw verantwoordelijkheid is te controleren of de betreffende personen instemmen met het openbaar maken van hun persoonsgegevens aan Bugaboo.

Persoonsgegevens die we van derden ontvangen

We kunnen (onder meer) aanvullende persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld via social-media-platformen of -services van derden, voor zover de wet dat toestaat. De door de wet gestelde beperkingen kunnen bijvoorbeeld vereisen dat je daar vooraf toestemming voor geeft.

Als je via social media met of over ons communiceert (bijvoorbeeld als je een bericht post, media uploadt of op 'Like' klikt) kunnen we (of kunnen derden namens ons) persoonsgegevens over jou verzamelen (informatie die in je openbare profiel is opgeslagen, zoals je (gebruikers)naam, profielfoto, geslacht, leeftijdscategorie, land en dergelijke). We slaan deze informatie niet op. We gebruiken deze informatie om onze aanwezigheid op deze platformen te verbeteren en vast te stellen wat de interesses en voorkeuren zijn van onze (toekomstige) klanten.

Voor welke doeleinden verwerkt Bugaboo je persoonsgegevens?

Bugaboo verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor het uitvoeren van de koopovereenkomst(en) die Bugaboo met je aangaat, voor administratie, dienstverlening, communicatie en (al dan niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek, ten behoeve van kwaliteit- en managementdoelen en om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

We geven je hier meer gedetailleerde informatie over de verschillende doeleinden die in de eerste laag zijn genoemd.

Uitvoeren van een overeenkomst. Het opstellen, aangaan, uitvoeren en (mogelijk) beëindigen van de koopovereenkomst(en) zoals door jou en Bugaboo overeengekomen.

Administratie. Het uitvoeren en monitoren van de administratie van Bugaboo in een ruime betekenis van het woord.

Dienstverlening, communicatie, marketing en gepersonaliseerde doeleinden. Het uitvoeren van klantenservice, het doen van (mogelijk gepersonaliseerde) aanbiedingen en/of het verstrekken en delen van informatie over activiteiten van Bugaboo.

Kwaliteit- en managementdoelen. Het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van de services, producten, processen en systemen, het informeren van het management en uitvoeren van interne beoordelingen.

Wet- en regelgeving. Identificatie, het tegengaan van fraude, het uitvoeren van audits, het waarborgen van de veiligheid binnen het bedrijf en het naleven van wetten en regelgevingen.

Op welke rechtsgronden baseert Bugaboo de verwerking van je persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als die is gebaseerd op een van de in de wet limitatief vermelde gronden. Bugaboo baseert zich op drie van deze rechtsgronden. Onze verwerkingsactiviteiten komen ten goede aan de uitvoer van een overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang van Bugaboo of zijn gestoeld op door jou verleende toestemming.

Uitvoer van een overeenkomst. We gebruiken je persoonsgegevens voor het realiseren van de benodigde stappen voordat een overeenkomst kan worden aangegaan en voor het uitvoeren van de overeenkomst die we samen met jou zijn aangegaan.

Gerechtvaardigd belang. We gebruiken je persoonsgegevens ook voor de gerechtvaardigde belangen van Bugaboo. In het volgende gedeelte lees je meer over de gerechtvaardigde belangen van Bugaboo.

Verleende toestemming. Met door jou verleende toestemming hebben we het recht je persoonsgegevens te gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden en/of ter ondersteuning van ons marktonderzoek. Je kunt je verleende toestemming altijd intrekken. In het gedeelte ‘Kun je je verleende toestemming intrekken?’ lees je hoe je dat kunt doen.

Welk gerechtvaardigd belang van Bugaboo maakt de verwerking van je persoonsgegevens rechtmatig?

Voor Bugaboo is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken voor het opbouwen en handhaven van een blijvende relatie met onze klanten, het monitoren en verbeteren van onze producten, services en processen en het beschermen van onze redelijke bedrijfsbelangen. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, services en activiteiten, om consumenten te vragen ons feedback te geven over onze producten, om veiligheidsincidenten en misbruik van onze toepassingen te voorkomen of om de belangen van Bugaboo te beschermen in (mogelijke) rechtszaken.

Waar mogelijk maken we gebruik van het zogenoemde ‘opt-outsysteem’ en passen we dat toe op onze communicatie. Zo kun je het ons eenvoudig laten weten als je geen communicatie van Bugaboo meer wilt ontvangen. Uiteraard kun je ook altijd rechtstreeks contact met ons opnemen via privacy@bugaboo.com.

Aan wie verstrekt Bugaboo je persoonsgegevens?

Overeenkomstig deze Privacyverklaring en voor zover de wet dat toestaat, kan Bugaboo je persoonsgegevens verstrekken aan derden. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Bugaboo je persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Je persoonsgegevens kunnen door de volgende categorieën worden ontvangen:

Groepsbedrijven. Als wereldwijde organisatie kunnen de gegevens die we verzamelen internationaal gedeeld worden binnen onze organisatie. Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden uitgewisseld met de bedrijven die onder de naam Bugaboo opereren. We wisselen je data uit voor administratieve doelen en om ervoor te zorgen dat we een compleet overzicht hebben van jouw contactpersonen en contracten met Bugaboo. We kunnen je gegevens ook uitwisselen om je een volledig pakket aan diensten en producten te kunnen bieden. We delen persoonsgegevens mogelijk met onze groepsbedrijven ten behoeve van het aanbieden van gezamenlijke content en producten en/of services (zoals registratie en klantenondersteuning), de ontwikkeling van nieuwe producten, websites, toepassingen, services, tools en communicatie, en het voorkomen, traceren en onderzoeken van mogelijke onrechtmatige activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude met en/of inbreuk op onze databeveiliging.

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthoudende autoriteiten, belastingdienst en douane, politie en andere wettelijke instanties. We kunnen je persoonsgegevens verstrekken:

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel; of

Als dat nodig is voor het voorkomen, traceren of gerechtelijk vervolgen van misdaden; of

Als dat nodig is om naleving af te dwingen van ons beleid of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Servicebedrijven. Voor het verlenen van onze services maken we gebruik van derden. Bijvoorbeeld een transportbedrijf dat door Bugaboo wordt gevraagd het product te bezorgen dat je hebt gekocht of een online betalingsprovider die door Bugaboo is gevraagd online betalingen te verwerken. Daarnaast betrekken we derden, zoals analysebedrijven, advertentiebureaus en social-media-platformen, bij het analyseren van de gegevens over je websitegebruik, het eventueel personaliseren van de website en van onze communicatie en het weergeven van relevante aanbiedingen en advertenties.

Overig. Elke derde aan wie we, met jouw verleende toestemming, je persoonsgegevens verstrekken (bijvoorbeeld in de context van een samenwerking) en/of waar Bugaboo nu of in de toekomst deel van uitmaakt als een gevolg van een herstructurering, fusie of overname.

Voor zover deze derden je gegevens verwerken, doen ze dat in hun capaciteit als verwerker voor Bugaboo. Bugaboo heeft de nodige maatregelen getroffen om te garanderen dat je gegevens uitsluitend voor de bovenstaande doeleinden worden gebruikt.

Hoe beschermen we je gegevens?

We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en niet-geautoriseerde toegang. Voorbeelden hiervan zijn IT-beveiligingsbeleid, personeelstrainingen en beveiligde servers.

We werken voortdurend aan de verbetering van onze veiligheidsmaatregelen in lijn met de technologische vooruitgang en technologische ontwikkelingen. We raden je ook aan je eigen wachtwoorden en de elektronische gegevensdragers die je gebruikt, afdoende en correct te beveiligen.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU?

Je persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar Bugaboo (en haar groepsbedrijven) zijn gevestigd. Alle Bugaboo entiteiten opereren onder EU modelcontractbepalingen, die zekerheid bieden bij internationale overdracht.

We kunnen persoonlijke gegevens over jou delen met derde partijen, zoals zakenpartners, dienstverleners en/of leveranciers die ons helpen met het uitvoeren van onze werkzaamheden. Als je persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde partij in een land dat onvoldoende bescherming biedt betreffende persoonsgegevens, zullen we, waar nodig, maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens goed worden beschermd.

Hoe lang bewaart Bugaboo je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwijderd en/of geanonimiseerd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Je persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de diensten te leveren die je hebt aangevraagd. Het is mogelijk ook noodzakelijk om je persoonsgegevens op te slaan in geval van een juridische verplichting of om een dispuut op te lossen. Daarnaast garanderen we je dat Bugaboo je persoonsgegevens niet langer bewaart dan wettelijk is toegestaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterk variëren, afhankelijk van de service die we verlenen, onze wettelijk verplichtingen en de (lokale) entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt. De volgende criteria worden vaak gebruikt om de bewaartermijn te bepalen: de aard van de persoonsgegevens, de context waarin de persoonsgegevens zijn verzameld, de gevolgen voor de eigenaar van de gegevens en de aanwezigheid van de juiste beschermmiddelen (zoals pseudonimisatie).

Als je vragen hebt over hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard, stuur dan een e-mail naar privacy@bugaboo.com.

Hoe kun je jouw recht op privacy uitoefenen en jouw persoonsgegevens beheren?

Je hebt het recht Bugaboo te vragen of persoonsgegevens over jouzelf al dan niet door Bugaboo worden verwerkt. Als dat het geval is, kun je verzoeken om toegang tot een overzicht van de persoonsgegevens en om rectificatie en/of verwijdering ervan. Daarnaast heb je ook het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, het recht bezwaar te maken tegen verwerken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hieronder kun je lezen waar en hoe je al deze rechten kunt uitoefenen.

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot een overzicht van je persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, je persoonsgegevens te wijzigen en/of verwijderen. Daarnaast heb je mogelijk ook het recht dat de verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt, het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken en het recht om de gegevens over te zetten.

Om je recht op toegang tot en wijziging en/of verwijdering van je persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en/of het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken, of het recht om data over te zetten in te trekken, neem dan als volgt contact met ons op:

Als je je eigen account hebt bij Bugaboo, heb je toegang tot een deel van de persoonsgegevens die door ons zijn geregistreerd. Je kunt deze persoonsgegevens op elk gewenst moment rectificeren of wissen.

Als je toegang wilt krijgen tot een overzicht van alle verwerkingsactiviteiten en/of als je persoonsgegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover dat toelaatbaar is) en je dat niet zelf kunt, kun je contact met ons opnemen via privacy@bugaboo.com.

Als je geen account hebt en je je recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van persoonsgegevens wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via privacy@bugaboo.com.

Als je je recht wilt uitoefenen op het beperken van verwerking, het bezwaar maken tegen verwerking of op overdraagbaarheid van gegevens, kun je contact met ons opnemen via privacy@bugaboo.com.

Houd er rekening mee dat Bugaboo je om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit te verifiëren.

Kun je je verleende toestemming intrekken?

Als je toestemming hebt verleend voor een specifieke verwerkingsactiviteit betreffende je persoonsgegevens, kun je die toestemming op welk moment intrekken. Houd er rekening mee dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft en dat je je toestemming alleen kunt intrekken als je eerst toestemming hebt gegeven.

Je kunt ons laten weten dat je je toestemming intrekt door contact met ons op te nemen via privacy@bugaboo.com.

Kun je een klacht indienen?

Als je vragen hebt over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan, neem dan als eerste contact op met privacy@bugaboo.com.

Als je nog steeds van mening bent dat we je verzoek of klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, heb je het recht om een klacht in te dienen bij je lokale autoriteit persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als je van mening bent dat Bugaboo je persoonsgegevens niet zorgvuldig gebruikt of als je ons een verzoek tot inzage of rectificatie van je persoonsgegevens hebt gestuurd en niet tevreden bent met onze reactie. Klachten bij de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming kun je indienen via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Ben je verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken en wat zijn de gevolgen als je dat niet doet?

In sommige gevallen is het voor Bugaboo noodzakelijk dat je je persoonsgegevens verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval als we een overeenkomst aangaan, als we je een service verlenen of als je een account wilt maken. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een * vragen om persoonsgegevens die je niet per se hoeft te verstrekken.

Als het voor ons noodzakelijk is dat je persoonsgegevens verstrekt, maken we dat duidelijk door een * te gebruiken. Als je besluit de gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen we geen overeenkomst aangaan of kunnen we niet de betreffende service aanbieden. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt in informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een *, betekent dat dat je toestemming geeft voor verwerking van deze persoonsgegevens door Bugaboo.

Maakt Bugaboo gebruik van profileringstechnieken?

We geven de voorkeur aan een persoonlijke benadering op een manier die voor jou relevant is, en daarom bundelen, combineren en analyseren we persoonsgegevens. Zo kunnen we bepalen wat de meest relevante doelgroepen en -segmenten, contenttypen, advertenties, informatie, momenten en kanalen zijn en het aantal contactverzoeken beperken.

Voor onze profileringsdoeleinden kunnen de volgende persoonsgegevens, in verschillende combinaties, worden gecombineerd, geanalyseerd of gesegmenteerd:

Demografische gegevens: dit betreft geen persoonsgegevens maar bijvoorbeeld gegevens op districtniveau. Als demografische gegevens worden gebundeld voor een individuele persoon, kunnen de gegevens persoonsgegevens worden.

Transactiegegevens: persoonsgegevens die resulteren uit een transactie tussen Bugaboo en jouzelf.

Interactiegegevens: persoonsgegevens die resulteren uit correspondentie tussen Bugaboo en jouzelf. Bijvoorbeeld producten die je hebt besteld of geregistreerd, serviceverzoeken die je hebt verzonden, het soort browser dat je gebruikt, welk type apparaat je hebt en andere cookies/identifiers. Dit omvat ook offline interacties.

Informatie over gedrag: persoonsgegevens over je gedrag die door Bugaboo worden verwerkt, zoals voorkeuren, opvattingen, wensen en behoeften. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld verzamelen door te monitoren hoe je door onze website bladert of middels je link met een social-media-account. We verzamelen en verwerken informatie uitsluitend met je toestemming en met behulp van trackingcookies.

Als je geen gepersonaliseerde marketing wilt ontvangen, kunt je dit duidelijk maken door contact met ons op te nemen via https://www.bugaboo.com/support/.

Cookies

We verzamelen ook informatie door middel van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie over jouw bezoek aan deze website opslaan en bewaren. Bijvoorbeeld, hoe je op de website terecht kwam, welke pagina's je hebt bezocht en welke informatie voor jou interessant was.

Lees meer over hoe we cookies gebruiken in onze Cookieverklaring.

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze Privacyverklaring versie 2.1 is van kracht sinds 25 mei 2018 en is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2021.