Bugaboos garanti

Garanti barnvagnar

2 års utökad garanti

 

Förlängd garanti

Alla Bugaboo-barnvagnar som registreras på Bugaboo.com från och med 1 april 2021 får två ytterligare års garanti när de registreras inom tre månader av köpet. Det kostnadsfria extra garantiåret innebär att Bugaboo (tillverkaren) garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsdefekter och fungerar normalt under normala förhållanden i enlighet med bruksanvisningarna och de tekniska specifikationerna, under en period om två år utöver standardgarantiperioden. Alla garantianspråk måste åtföljas av ett köpbevis.

 

Tillverkarens garanti gäller endast i den region (USA och Kanada eller Europa eller Ryssland eller Australien eller Nya Zeeland eller Asien) där produkten köptes.

Garantin kan bestå av:

· Set med reservdelar som kunden eller återförsäljaren enkelt kan använda

· Reservdelar

· Bugaboo tillhandahåller endast reservdelar och serviceset som har testats noggrant och som enkelt kan monteras med eller utan instruktioner.

· Bugaboo ersätter endast lika mot lika. Dock förbehåller sig Bugaboo rätten att sluta att tillverka en modell, färg, klädsel eller ett tillbehör. Då ersätts produkten under garantiperioden med en produkt med likvärdig färg eller klädsel. Bugaboo förbehåller sig även rätten att ersätta ett komplett chassi eller att skicka ersättningsdelar i form av rekonditionerade produkter.

 

Ersättningsprodukter som lämnas ut förlänger inte garantitiden.

Bugaboos garanti täcker inga defekter om Bugaboo-produkten har köpts i andra hand eller från en obehörig återförsäljare.

Att en produkt ersätts med en ny produkt medför inte att garantin förlängs.

Alla Bugaboo-barnvagnar som registrerats på Bugaboo.com från och med 1 april 2021 får två ytterligare års garanti när de registreras inom tre månader från köpet. För alla Bugaboo-produkter som köpts efter 1 april 2014 och som registrerats innan 1 april 2021 påverkas garantin ej och dessa kunder får ett års extra garantin.

 

Vad omfattas av den kostnadsfria extra garantin?

Garantin gäller alla Bugaboo-vagnar och Bugaboo Donkey extension sets som köps efter den 1 april 2014. Garantin omfattar följande:

Alla tillverkningsfel på chassi, sittdelsramar, sittdelar av plast och hjul

Vad omfattas inte av garantin?

· Normalt slitage

· Korrosion eller rost på hjulen och chassit som orsakats av extrema miljöförhållanden, som hög fuktighet, saltstänk, is eller snö eller på grund av otillräckligt underhåll

· Felaktig montering eller installation av delar eller tillbehör från tredje part som inte är kompatibla med originaldesignen

· Oavsiktlig eller avsiktlig skada, missbruk eller försumlighet

· Felaktig förvaring/skötsel av produkten

· Skada på styre eller klädsel som följd av normal hantering eller daglig användning

· Punkteringar

· Om köpet skett i andra hand eller från en obehörig återförsäljare

· Om produkten inte har använts för normalt bruk och i enlighet med tillverkarens instruktioner

· Om en icke-auktoriserad part har utfört reparation eller ändring eller om produkten har tagits isär utan auktorisering från Bugaboo

· Skador från flyg eller annan transport: kontrollera alltid din Bugaboo-produkt efter att den hanterats av flygbolaget (eller annan transportör) och skicka skadeståndsanspråk direkt till dem.

· Kunders missnöje med produkterna när det gäller ogillande av aspekter såsom vikt, funktion, färg eller stil

· Om serienumret har skadats eller avlägsnats.

 

Bugaboo förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för den kostnadsfria extra garantiperioden.

 

Bugaboos tvååriga standargaranti


Bugaboos standardgaranti

Som tillverkare har Bugaboo International BV (hädanefter "Bugaboo") sitt huvudsakliga säte i Amsterdam. Bugaboo tillhandahåller Bugaboo-barnvagnar och Bugaboo-tillbehör (hädanefter gemensamt och separat "produkter") enligt garanti som medför följande villkor:

1. Tillverkarens garantiperiod är 24 månader från köptillfället såsom detta anges på kvittot. Återstående garanti för originalprodukten kan användas för utbytesdel, produkt eller reparerad produkt.

2. Tillverkarens garanti gäller endast i den region (USA och Kanada eller Europa eller Ryssland eller Australien och Nya Zeeland eller Asien) där produkten köptes.

Bugaboo garanterar att produkten följer lagstadgade bestämmelser och/eller regler som gäller i regionen där produkten säljs.

Bugaboo förbehåller sig rätten att använda skilda tillverkargarantier för olika regioner.

3. Denna begränsade tillverkargaranti gäller endast för produkter som köps för privat användning.

Denna begränsade tillverkargaranti exkluderar uttryckligen produkter som köpts för kommersiella syften eller kommersiell användning. Detta inkluderar, men begränsas ej, till produkter för kommersiell uthyrning.

 4. Tillverkargarantin erbjuder rätt till reparation såvida Bugaboo inte anser att ersättning eller retur av produkten är nödvändigt. Bugaboo ansvarar för kostnader och risker som transport till och från återförsäljaren (hädanefter "återförsäljaren") där du köpte produkten medför. Detta förutsätter att reparationen täcks av tillverkargarantin.

5. Bugaboo förbehåller sig rätten att sluta att tillverka en modell, färg, klädsel eller ett tillbehör. Då ersätts produkten under garantiperioden med en produkt med likvärdig färg eller klädsel. Bugaboo förbehåller sig även rätten att ersätta ett komplett chassi eller att skicka ersättningsdelar i form av rekonditionerade produkter.

6. För att göra anspråk på tillverkargarantin måste du tillhandahålla följande till Bugaboo:

en kopia av köpets kvitto med datum,

en tydlig beskrivning av problemet och

den defekta produkten och/eller bilder av produktens defekta delar.

7. Tillverkargarantin kan inte föras över och kan därför endast användas av produktens första ägare.

8. Tillverkargarantin påverkar inte lagstadgade rättigheter som du kan ha, till exempel rätten att hålla tillverkaren ansvarig för defekter.

 

VAD TÄCKS AV TILLVERKARGARANTIN?

 • Tillverkarens garanti gäller för produkten och täcker följande:
 • Alla tillverkningsfel på chassi, ram och hjul;
 • Alla tillverkningsfel på adaptrar (ram- och babyskyddsadapter);
 • Blixtlås;
 • Alla delar av Bugaboo-barnvagnens sele;
 • Klädselns sömmar;
 • Självhäftande remmar;
 • Färgbeständighet - färger som bleks naturligt omfattas ej


TILLVERKARGARANTIN GÄLLER EJ UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER:

Om du har gjort eller beställt ändringar eller reparationer utan att först få skriftlig tillåtelse från Bugaboo eller återförsäljaren.

Defekter som orsakats av försummelse eller olycka och/eller av användning eller underhåll som ej anges i bruksanvisningarna.

Om serienumret har skadats eller avlägsnats.

Skada på produkten som orsakas av normalt slitage.

Felaktig montering eller installation av tredje parts delar som är inkompatibla med produkten.

Oavsiktlig skada, onormal användning eller otillräcklig försiktighet.

Olämplig förvaring eller olämpligt underhåll.

Skada på styre eller klädsel som orsakas av normal daglig användning av produkten.

Hål eller revor i däcken.

Skada som orsakats av felaktig användning eller underlåtelse att följa bruksanvisningarna.

Skada som orsakats av reparationer som utförts av ej auktoriserad person eller felaktig demontering av produkten.

Transportskador (orsakade vid flygtransport eller annan typ av transport): Kontrollera noggrant din Bugaboo-produkt när den har transporterats av ett flygbolag (eller annat transportbolag). Vid skador bör du omedelbart skapa ett ärende hos transportbolaget.

Missnöjdhet med produktens passform, vikt, funktion, färg eller design.

 

VIKTIGT

Tillverkarens garantiperiod för produkten är 24 månader från köptillfället såsom detta anges på kvittot. Spara kvittot på en säker plats och gör en kopia av det. Om du gör anspråk på tillverkargarantin måste du först kontakta din återförsäljare.

Om din återförsäljare inte kan reparera felet eller om du köpt produkten direkt från Bugaboo, kan du kontakta Bugaboo genom vårt Bugaboo Support-verktyg: Bugaboo kundtjänst 

För anspråk som görs utanför tillverkarens garantiperiod måste du även kontakta din återförsäljare, eller ett av våra servicecenter.

Bugaboo förbehåller sig rätten att ändra villkoren för tillverkargarantin. Du hittar de senaste villkoren för tillverkargarantin på vår hemsida: http://www.bugaboo.com/warranty.

UTBYTBARA DELAR

Vi är stolta över att våra produkter produceras enligt hög kvalitet och standard.

Därför bör endast äkta Bugaboo-delar eller delar som har godkänts av Bugaboo användas tillsammans med Bugaboo-produkter.

Om du behöver ersätta del av din Bugaboo-produkt kan du kontakta din återförsäljare. Gå till https://www.bugaboo.com/stores/ för en utförlig lista på återförsäljare nära dig.

Eller köp delar direkt från www.bugaboo.com/strollers/parts.

Bugaboos garanti

Garanti babyskydd

Den här produkten har utvecklats för att uppfylla de höga kvalitetskraven hos både Nuna och Bugaboo. Vi erbjuder därför en garantiperiod på hela 2 år. Om du upptäcker en defekt hos produkten under den här perioden, kontakta oss. Ha kvitto, modellnummer och uppgifter om tillverkningsperiod "manufactured in", redo när du kontaktar vår kundtjänst angående Bugaboo Turtle by Nuna.

Vänligen notera att garantin endast är giltig för produkter som returneras i landet de ursprungligen köptes i.

Särskild information

Kontakta oss om du upptäcker en defekt hos en produkt från oss under garantiperioden. Ha kvitto, modellnummer och serienummer redo. Om en defekt upptäcks under garantiperioden så kommer vi, efter vår bedömning, reparera eller byta ut produkten.

Vänligen notera att garantin endast är giltig för produkter som returneras i landet de ursprungligen köptes i.

Vår garanti täcker ej:

 

 • Normalt slitage
 • Felaktig eller olämplig användning av produkten inklusive underhåll och rengöring utan att följa instruktionerna i bruksanvisningen
 • Olyckshändelser och vårdslöshet som orsakas av olämpliga delar samt luft- eller godstransporter
 • Personligt missnöje med avseende på funktionalitet, funktioner och utseende

 


Viktigt

Garantiperioden för den här produkten är 2 år från och med inköpsdatumet på kvittot. Förvara kvittot på en säker plats och gör en kopia. Om du vill göra en reklamation måste du först kontakta din återförsäljare. Om din återförsäljare inte kan hjälpa dig eller om du köpt produkten direkt från Bugaboo kan du kontakta Bugaboo genom att kontakta företagets serviceavdelning. För klagomål utanför tillverkarens garantiperiod måste du även kontakta din återförsäljare.

Bugaboo förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor för tillverkargarantin.

Juli 2019

Bugaboos garanti

Garanti barnstol

Tillverkarens garanti

Som tillverkare tillhandahåller Bugaboo International BV (hädanefter "Bugaboo"), med sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Amsterdam, Bugaboo-produkterna under garanti, på följande villkor:

1. Tillverkargarantin är 24 månader från inköpsdagen, som anges på kvittot. Den återstående garantin för originalprodukten gäller för en utbytesdel eller produkt eller en reparerad produkt.  

2. Denna tillverkargaranti gäller endast i den region (USA och Kanada eller Europa eller Ryssland eller Australien och Nya Zeeland eller Asien) där produkten köptes. Bugaboo garanterar att produkten följer lagstadgade bestämmelser och/eller regler som gäller i regionen där produkten säljs. Bugaboo förbehåller sig rätten att använda skilda tillverkargarantier för olika regioner.  

3. Denna begränsade tillverkargaranti gäller endast för en produkt som köps för privat användning. Denna begränsade tillverkargaranti exkluderar uttryckligen produkter som köpts för kommersiella syften eller användning, inklusive men inte begränsat till produkter för kommersiell uthyrning.

4. Tillverkargarantin ger en rätt till reparation såvida inte Bugaboo anser att produkten vid behov behöver bytas eller returneras. Bugaboo står för fraktkostnaden och risken från och till återförsäjaren (hädanefter: återförsäljaren) där produkten köptes, under förutsättning att reparationen täcks av tillverkargarantin.

5. Bugaboo förbehåller sig rätten att avsluta tillverkningen av en viss modell, färg, klädseln eller tillbehör, och kommer därför att ersätta en del med en liknande produkt, färg eller klädsel under tillverkarens standardgarantiperiod.  

6. För att göra anspråk på tillverkargarantin måste du tillhandahålla följande till Bugaboo:

 • en kopia av det daterade inköpskvittot, 
 • en tydlig beskrivning av problemet och 
 • den defekta produkten och/eller bilder av produktens defekta delar. 


7. Tillverkargarantin kan inte föras över och kan därför endast användas av produktens första ägare. 

8. Tillverkargarantin påverkar inte lagstadgade rättigheter som du kan ha, till exempel rätten att hålla tillverkaren ansvarig för defekter. 


Vad täcks av tillverkargarantin? 

 • Alla tillverkningsfel på metallramen och plastkomponenterna  
 • Alla tillverkningsfel i trädelarna: ben, fot- och ryggstöd och sitdel, förutom smärre skillnader i färg och utseende vilka kan orsakas av att trä är en naturlig produkt  
 • Alla delar av selen 
 • Klädslarnas sömmar 
 • Klädslarnas knappar 


Tillverkargarantin gäller ej under följande omständigheter:

 • Om du har gjort eller beställt ändringar eller reparationer utan att först få skriftlig tillåtelse från Bugaboo eller återförsäljaren.
 • Defekter som orsakats av försummelse eller olycka och/eller av användning eller underhåll som ej anges i bruksanvisningarna. 
 • Om serienumret har skadats eller avlägsnats.  
 • Skada på produkten som orsakats av normalt slitage. 
 • Felaktig montering eller installation av tredje parts delar som är inkompatibla med produkten. I
 • Oavsiktlig skada, onormal användning eller otillräcklig försiktighet. Bugaboo Giraffe är avsedd att användas inomhus. 
 • Olämplig förvaring eller skötsel. 
 • Skada som orsakats av starkt rengöringsmedel eller färgad mat. 
 • Skada som orsakats av felaktig användning eller underlåtelse att följa bruksanvisningarna. 
 • Skada som orsakats av reparationer som utförts av ej auktoriserad person eller felaktig demontering av produkten. 
 • Transportskada (vid flygtransport eller annan typ av transport): kontrollera noggrant din Bugaboo-produkt när den har transporterats av ett flygbolag (eller annat transportbolag). Vid skador bör du omedelbart skapa ett ärende hos transportbolaget.  
 • Missnöjdhet med produktens passform, vikt, funktion, färg eller konstruktion.  


Viktigt 

Tillverkargarantin för denna produkt är 24 månader från inköpsdagen, som anges på kvittot. Spara inköpskvittot på en säker plats och gör en kopia av det. Om du skickar in ett anspråk under denna tillverkargaranti, måste du först ta kontakt med din återförsäljare. Om din återförsäljare inte kan reparera felet eller om du köpt produkten direkt från Bugaboo, kan du kontakta vår kundtjänst genom vårt kontaktformulär på nätet (www.bugaboo.som/support). För anspråk som görs utanför tillverkarens garantiperiod måste du också kontakta din återförsäljare. 

Bugaboo förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor för tillverkargarantin. Du kan hitta den senaste uppdateringen av reglerna i tillverkargarantin på vår webbplats: www.bugaboo.com/warranty.

Utbytbara delar 

Vi är stolta över att våra produkter produceras enligt hög kvalitet och standard. Därför bör endast äkta Bugaboo-delar eller delar som har godkänts av Bugaboo användas tillsammans med Bugaboo-produkter. Om du behöver byta någon del på din Bugaboo-produkt, kan du kontakta din återförsäljare. Besök www.bugaboo.com/stores för en omfattande förteckning över återförsäljare nära dig. Eller köp tillgängliga delar direkt via www.bugaboo.com/delar.