Skip to main content

Allmänna villkor för Bugaboos webshop

1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter: "regler och villkor') gäller för varje erbjudande om Bugaboo som görs via hemsidan www.bugaboo.com (hädanefter: "hemsidan") och för varje distansavtal (hädanefter: "avtal") som senare ingås mellan Bugaboo (hädanefter: "vi"/"oss") och en konsument, det vill säga en fysisk person som inte agerar inom ramen för ett yrke eller driver ett företag (hädanefter: "du").

1.2 Förutom dessa regler och villkor kan ytterligare villkor gälla för vissa produkter när detta uttryckligen anges i förhållande till den berörda produkten.

1.3 Innan avtal ingås kommer dessa regler och villkor och eventuella ytterligare villkor göras tillgängliga för dig elektroniskt på ett sådant sätt att du enkelt kan skriva ut eller lagra dem på ett permanent datamedium. Du kan också konsultera dessa regler och villkor när som helst på webbplatsen.

1.4 De produkter som erbjuds på vår hemsida finns i följande länder: Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Storbritannien. Tyvärr kan vi inte leverera till alla postnummerområden. Konsultera den senaste informationen för detta ändamål på hemsidan.

2. BUGABOOS FÖRETAGS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Bugaboo International B.V.
Paasheuvelweg 9 a-b
1105 BE Amsterdam Zuidoost

Telefon kundtjänst:

+46 856642742

Tillgänglig: Måndag till fredag från 09:00 till 17:00.

E-post:

service.nordics@bugaboo.com

Moms regnr: NL.8077.89.859.B.01.
Bugaboo är registrerade vid nederländska handelskammaren under nummer 34.11.2667.

3. ERBJUDANDE, PRISER OCH LEVERANSKOSTNADER

3.1 Priserna samt leverans och/eller försändningskostnader som anges på hemsidan är inklusive moms.

3.2 Om ett erbjudande eller pris har en begränsad giltighetstid, eller om ett erbjudande gäller på vissa villkor, kommer detta att uttryckligen anges på hemsidan i samband med erbjudandet.

3.3 Eventuella kostnader för leverans och/eller avsändning som gäller för din beställning kommer tydligt att redovisas innan avtal ingås och bekräftas i orderbekräftelsen.

3.4 Även om vi gör vårt yttersta för att se till att alla priser och all information på vår hemsida är korrekt kan fel inte helt uteslutas. Om vi upptäcker ett fel i priset på en eller flera produkter som du har beställt så kommer vi att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta ordern till rätt pris eller säga upp avtalet. Om vi inte lyckas kontakta dig inom rimlig tid med hjälp av kontaktuppgifterna som du har lämnat, eller om du inte bekräftar beställningen till oss enligt det korrekta priset, kommer avtalet automatiskt att sägas upp.

4. BILDANDE AV AVTALET

4.1 Avtalet bildas när du klickar på "beställ och betala"-knappen i slutet av beställningsprocessen.

4.2 Efter att du gjort din beställning så får du en orderbekräftelse ifrån oss via e-post med en lista över de produkter som du har beställt, inköpspriset på din beställning och varje leverans och/eller fraktkostnad (inklusive moms), valt betalningsförfarande och leveransmetod. Så snart din beställning är klar att skickas från vårt lager så kommer du få en bekräftelse på detta från oss.

4.3 Bugaboo kan göra förfrågningar - inom fastställda gränsvärden - för att fastställa om du har möjlighet att uppfylla dina betalningsförpliktelser, samt gällande alla fakta och faktorer som är viktiga för att ingå avtalet på ett ansvarsfullt sätt. Om vi har goda skäl att inte ingå avtalet på grundval av dessa undersökningar så har vi rätt att vägra en beställning eller förfrågan, med skäl, eller för att bifoga särskilda villkor till detsamma.

5. UPPHÄVANDE ELLER ÅTERKALLELSE AV DIN ORDER

5.1 Du kan avboka din beställning så länge som du ännu inte har fått en utskicksbekräftelse från oss. Du kan göra detta genom att fylla i standardformuläret på vår hemsida, ringa vår kundtjänst på

+46 856642742
(tillgänglighet: måndag till fredag från 09:00 till 17:00) eller genom att skicka e-post till
service.nordics@bugaboo.com
, där du tydligt anger att du säger upp ordern, samt anger ditt beställningsnummer. Du får en bekräftelse på avbokningen från oss via e-post. Om du avbokar din beställning innan mottagandet av utskicksbekräftelsen så kommer vi till fullo att återbetala belopp som du redan har betalat, inklusive leveranskostnader, inom 14 dagar från avbokningen och inte debitera dig något.

5.2 Du kan säga upp avtalet utan orsak (avslut) under en ångerperiod.

A. Barnvagnar och relaterade produkter. Du har rätt att säga upp ett avtal gällande köp av en sådan produkt utan orsak under en 90-dagars ångerperiod.

B. Bagagesystems och relaterade produkter. Du har rätt att säga upp ett avtal gällande köp av en sådan produkt utan orsak under en 30-dagars ångerperiod.

Uppsägningstiden gäller från det datum leveransen av beställningen gjordes, antingen till dig eller till en representant du utsett och informerat oss i förväg om.

5.3 Hantera produkten och förpackningen noga under ångerperioden. Du får bara packa upp eller använda produkten om det är nödvändigt för att kunna bedöma om du vill behålla den. Utgångspunkten är att du endast hanterat och undersökt produkten på samma sätt som du skulle ha rätt att göra i en butik. Du är endast ansvarig för produktens värdeminskning som en konsekvens av din hantering av produkten enligt det som uppges tillåtet i denna paragraf.

5.4 Du kan utnyttja din ångerrätt genom att ringa vår kundtjänst på

+46 856642742
(tillgänglighet: måndag till fredag från 09:00 till 17:00) eller genom att fylla i standardblanketten på vår hemsida. Vi kommer omgående att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av din återkallelse via e-post.

5.5 Om du utnyttjar din ångerrätt så skall du returnera produkten med alla medföljande tillbehör till oss oskadade och - om praktiskt möjligt - i dess ursprungliga skick tillsammans med dess förpackning inom 14 dagar från det att du utnyttjar din ångerrätt. Vi ber att du fyller i och bifogar returetiketten som du fått från oss vid leveransen. Detta påskyndar återlämnings- och återbetalningsprocessen.

5.6 Risken och bevisbördan för att utövande av återlämningen sker korrekt och i tid vilar på dig. De direkta kostnaderna för återlämnande av produkten faller på dig.

5.7 Om du har utnyttjat din ångerrätt kommer vi till fullo att återbetala det belopp som du redan har betalat, inklusive leveranskostnader, inom 14 dagar efter det att vi har mottagit din återkallelse. I händelse av återkallelse kommer du inte att vara ansvarig för mer än vad det kostar att återlämna produkterna.

5.8 Om du utnyttjar din ångerrätt upphör alla juridiska tilläggsavtal.

6. LEVERANS OCH ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

6.1 Såvida inte en längre leveranstid har avtalats så kommer ordern att levereras inom högst 14 dagar från beställningen till din angivna leveransadress. Vår transportör gör inte leveranser på lördagar och söndagar.

6.2 Om det finns en fördröjning i leveransen, om en order inte kan verkställas eller endast delvis kan verkställas så kommer du att meddelas om detta inom högst 14 dagar från beställningen. I så fall har du rätt att säga upp avtalet utan kostnad och vi kommer att, inom 14 dagar, fullt ut återbetala eventuella belopp som du redan har betalat.

6.3 Om leveransen av en produkt som du har beställt visar sig vara omöjlig så kommer vi att sträva efter att erbjuda dig en ersättningsprodukt av motsvarande eller högre kvalitet. Du är inte skyldig att acceptera detta erbjudande och kan välja att säga upp avtalet utan kostnad i stället, i vilket fall vi fullt ut kommer att återbetala de belopp som du har betalat inom 14 dagar.

6.4 Om vår transportör inte kan leverera din beställning efter två försök till din angivna leveransadress kommer denna att lämna ett meddelande om var ditt paket befinner sig och hur och inom vilken tid du kan hämta leveransen.

6.5 Adressen som du angav när du gjorde din beställning fungerar som leveransort. Leverans har skett och produkterna anses ha levererats efter signatur har givits för leverans av varorna på avtalad leveransadress.

6.6 Äganderätten till produkterna övergår endast om vi har fått full betalning av alla belopp i förhållande till produkterna. Risk för skada på och/eller förlust av produkterna övergår vid leverans till dig.

7. BETALNING

7.1 Om inte annat avtalats skriftligen så måste du betala förfallna belopp inom 14 dagar från början av den ångerperiod som avses i artikel 5.2 i dessa regler och villkor.

7.2 Du måste omedelbart meddela oss om du upptäcker några felaktigheter i dina tillhandahållna betalningsuppgifter.

7.3 Om du betalar med kreditkort kommer vi att göra en förauktorisering på kortet efter mottagandet av din beställning för att garantera att det finns tillräckligt med pengar för att slutföra transaktionen. Köpesumman får inte dras från ditt kreditkort förrän du har mottagit ordern från vårt lager. Om vi inte får den nödvändiga auktoriseringen kan vi inte hållas ansvariga för förseningar eller utebliven leverans.

7.4 Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter gentemot Bugaboo så kan vi debitera dig lagstadgad ränta samt de skäliga kostnader som Bugaboo drabbas av för att ändå få full betalning från dig, inklusive inkassokostnader. Om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser kommer vi dessutom ha rätt att kräva de produkter som levererats till dig som vår egendom och kräva deras återlämnande. I detta fall kommer du att vara ansvarig för kostnaden för återlämnandet av produkterna.

8. ÖVERENSSTÄMMELSE OCH GARANTI

8.1 Vi garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller kontraktet, specifikationerna i erbjudandet, de rimliga kraven gällande pålitlighet och/eller tjänsteutförande och de lagstadgade bestämmelserna och/eller de myndighetsregler som existerade vid datumet då kontraktet ingicks. Vid överenskommelse garanterar vi även att produkten lämpar sig för annat än normal benämning.

8.2 En extra garantilösning som erbjuds av oss kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheter och anspråk du kan ha mot oss utifrån kontraktet om vi misslyckas med att uppfylla vår del av kontraktet.

8.3 En extra garanti definieras som varje åtagande från vår sida som beviljar dig rättigheter eller anspråk, utöver de som föreskrivs enligt lag, i händelse av att vi misslyckas med att uppfylla vår del av kontraktet.

9. KOMMUNIKATION

9.1 Om du använder vår hemsida så accepterar du att kommunikation med oss till största delen kommer att ske elektroniskt och att vi vanligtvis kontaktar dig via e-post när det gäller utförandet av avtalet eller att lämna information. Se till att vår e-post inte hamnar i din skräppostmapp.

9.2 Alla meddelanden du sänder oss ska helst skickas med e-post.

9.3 Meddelandet anses ha tagits emot 24 timmar efter att en e-post skickats eller tre dagar efter att ett brev skickats. För att bevisa att mottagning skett räcker det att visa, i händelse av ett brev, att detta brev är korrekt adresserat och frankerat samt postat och, i händelse av e-post, att denna e-post har skickats till den erhållna e-postadressen för mottagaren.

10. ÄNDRINGAR AV DESSA REGLER OCH VILLKOR

Ändringar av dessa regler och villkor kommer att träda i verkan först efter att de har publicerats och gäller endast för avtal som ingås efter det att ändringarna träder i kraft, med insikten att om ändringar införs under giltighetstiden för ett erbjudande så kommer den mest förmånliga bestämmelsen att gälla dig.

11. KLAGOMÅL

Om du har ett klagomål på en produkt som vi har levererat eller vår service så kan du lämna in dessa genom att skicka e-post till

service.nordics@bugaboo.com
. Vi kommer att ge ett detaljerat svar på ditt klagomål via e-post inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbar längre bearbetningsperiod så skickar vi en bekräftelse på mottagandet av ditt klagomål inom 14 dagar, vilket indikerar när du kan räkna med ett mer detaljerat svar. Vi kommer att sträva efter att samarbeta med dig för att försöka lösa ditt klagomål på bästa möjliga sätt.

12. TILLÄMPLIG LAG

Dessa regler och villkor och avtal i vilka dessa regler och villkor tillämpas regleras av nederländsk lag. Tvist rörande genomförandet och tolkningen av dessa regler och villkor och/eller avtal ska lämnas in till den behöriga domstolen i Amsterdam. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt din egen nationella lagstiftning.

Dessa allmänna villkor ändrades senast den 1 september 2016 (version 092016.1).