Skip to main content

Friskrivning

Allmänt

Bugaboo International B.V., nedan kallat Bugaboo, beviljar dig härigenom tillgång till www.bugaboo.com. Du är välkommen att köpa de produkter som erbjuds i dess webbutik. Bugaboo förbehåller sig dessutom rätten att ändra eller ta bort delar av innehållet och har ingen skyldighet att underrätta dig om sådana ändringar.

Begränsat ansvar

Bugaboo strävar efter att uppdatera och/eller komplettera innehållet på www.bugaboo.com så ofta som möjligt. Trots våra strävanden kan innehållet vara ofullständigt och/eller felaktigt och inga rättigheter kan härledas från informationen på denna webbplats. Informationen om priserna och produkterna på www.bugaboo.com kan innehålla uppenbara fel av teknisk eller typografisk natur. Du kan inte rikta några anspråk mot Bugaboo på grund av sådana fel. Vidare kan vi inte garantera (särskilt när det gäller färger) att de färger som visas på vår webbplats är en exakt återgivning av färgerna på våra produkter i verkligheten. Din dators inställningar avgör hur färgen visas.

Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter avseende innehåll på www.bugaboo.com tillhör Bugaboo och/eller dess licensgivare. Kopiering, distribution och annan användning av innehållet på www.bugaboo.com är förbjuden utan Bugaboos skriftliga medgivande, utom i de fall och endast i den mån annat föreskrivs i tvingande lag (till exempel rätten att citera), om inte annat anges för specifikt innehåll.

Ändringar

Innehållet i ansvarsfriskrivningen kan komma att ändras då och då och ändrades senast den 1 juni 2014.