Skip to main content
Bugaboo är B Corp-certifierat | Bugaboo
Bugaboo är B Corp-certifierat | Bugaboo

Vi gick med i B Corp™ movement

Vi är stolta över vårt B i Bugaboo. Att vara B Corp-certifierad innebär att vi är hängivna, och på rätt väg för att inverka positivt på världen för framtida generationer. Medvetna val har alltid varit i våra gener. Från att ta hand om våra anställda, till att starta cirkulära tjänster och använda hållbara material. Och vår B Corp Certification™ manar oss till att bli ännu bättre. Att vara B Corp-certifierad är ännu ett stort steg på vår väg mot Push to Zero för att bli utsläppsneutrala senast 2035 – men det finns fortfarande mycket att göra.

Att bli ett B Corp

Vad är ett B Corp?

Att gå med i B Corp-rörelsen är en pågående resa. För att bli ett certifierat B Corporation™-företag behövde vi visa att vi uppfyller de höga kraven på sociala och miljömässiga resultat, hållbarhet och insyn som B Lab™ har satt upp. De gav oss poäng inom fem påverkansområden i sin konsekvensbedömning B Impact Assessment. Vi fortsätter att nå dessa höga standarder och vi fortsätter att förbättras för att få en ännu bättre positiv inverkan på världen omkring oss.

Bugaboo är B Corp-certifierat | Bugaboo

Vår B Corp-resa

Att bli B Corp-certifierad sträcker sig längre än till de hållbara materialen vi använder. Hur vi arbetar tillsammans, driver vår fabrik och stöttar samhällsprojekt bidrar också till vår B Corp-certifiering. Detta är framstegen vi gör för att få en mer positiv social och miljömässig inverkan.

Bugaboo är B Corp-certifierat | Bugaboo

Göra framsteg

B som i

Vår B Corp-certifiering betyder inte att vi är perfekta. Det betyder att vi gått med i B Corp-rörelsen - vi är en del av en gemenskap som arbetar för att använda företaget som en kraft för goda ändamål. Så det finns mycket kvar att göra, och vi kommer att använda vår B Corp-certifiering som ett ramverk för att fortsätta att förbättras och sträva mot en bättre framtid.