Skip to main content

Integritetspolicy

Allmänt

Detta integritetsuttalande tillhandahåller information om behandling av personuppgifter av Bugaboo International B.V. (hädanefter "Bugaboo", "vi" eller "oss"). Vi respekterar din integritet och arbetar för att använda dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Detta integritetsuttalande gäller för Bugaboos behandling av alla dess kunders, leverantörers, affärspartners och andra parters personuppgifter.

I detta integritetsuttalande beskriver vi vilka vi är, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan utöva rättigheter som rör dina personuppgifter samt annan information som kan vara relevant för dig.

Vi försöker presentera all information tydligt och lättläsligt, men om du har några frågor om vår användning av personuppgifter efter att ha läst denna integritetspolicy kan du självklart kontakta oss. Längre fram i integritetspolicyn kan du läsa om hur du kontaktar oss.

Vi rekommenderar att du också läser vår separata cookiepolicy. Där beskrivs hur vi använder cookies och liknande teknik.

Slutligen vill vi också påpeka att tillhandahållandet av våra tjänster utvecklas, och det gör även vår integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om något har ändrats i integritetspolicyn, så att du vet exakt vad som gäller. Längst ned kan du läsa när integritetspolicyn ändrades senast. Vid avsevärda ändringar informerar vi dig via e-post och/eller meddelar dig på vår hemsida.

Vilka är vi?

Målet för oss på Bugaboo är, och har alltid varit, att hjälpa dig att röra dig fritt genom din värld. Vi designar och tillverkar mobilitetsprodukter där design och teknik kombineras med estetik och funktionalitet. Vi är registrerade i Nederländerna med huvudkontor på Paasheuvelweg 9a-b, 1105 BE Amsterdam, Nederländerna.

Bugaboo är etablerat i hela världen med motsvarande verksamhet. Bugaboo tillhandahåller flera typer av tjänster. För aktiviteterna som beskrivs i detta integritetsuttalande ska Bugaboo vara "personuppgiftsansvarig" enligt begreppets rättsliga betydelse.

Vilka personuppgifter inhämtar Bugaboo från dig?

Bugaboo inhämtar personuppgifter i flera kategorier:

Personliga uppgifter och kontaktuppgifter (exempelvis namn, leverans- och faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer).

Kontouppgifter (exempelvis användarnamn och lösenord).

Inköpsuppgifter (exempelvis inköpsdatum och produkttyp).

Preferenser angående marknadföring och undersökning (exempelvis huruvida du har registrerat dig för eller valt bort erbjudanden vi e-post och/eller vår undersökning).

Information om enheten (exempelvis IP-adress, språk- och webbläsarinställningar, tidszon, skärmupplösning, operativsystem).

Uppgifter om interaktion, däribland bilder (exempelvis din kontakt med vår kundtjänst, digital och/eller skriftlig korrespondens och t.ex. när du laddar upp bilder till stöd för dina serviceärenden).

När du köper en produkt ombeds du också att uppge dina betalningsuppgifter. Dessa personuppgifter inhämtas och behandlas av en av våra tredje partsleverantörer av betaltjänster. Dessa tredje parter ansvarar för behandlingen av dina betalningsuppgifter inom lagens gränser.

Bugaboo har inte tillgång till dina betalningsuppgifter, och dessa personuppgifter inhämtas och/eller behandlas inte av oss. Därmed gäller denna integritetspolicy inte för den ovan nämnda behandlingsaktiviteten. För mer information om hur dina betalningsuppgifter samlas in och behandlas hänvisar vi till integritetsuttalandet på webbsidan för betalningsleverantören som du väljer för din betalning.

De kategorier av personuppgifter som beskrivs ovan får vi direkt från dig.

Personuppgifter om dig själv som du själv lämnar.

Exempelvis:

Personuppgifter som du lämnar när du skapar ett konto och/eller registrerar en produkt och/eller annan information du fyller i eller lämnar via vår webbplats.

Personuppgifter du lämnar när du köper en produkt.

Personuppgifter du lämnar när du fyller i vårt pappersformulär under ett evenemang.

Personuppgifter du lämnar i samband med bland annat serviceärenden, korrespondens, feedback, hjälp (Q&A), tvistlösning och liknande.

● Personuppgifterna du lämnar genom att delta i utbildningar, workshops, (e-)lärade och liknande

Personuppgifter om andra som lämnas direkt av dig.

Det kan förekomma att du lämnar personuppgifter om andra personer till oss. Exempelvis andras adress- eller kontaktuppgifter när du ger oss andra leveransadresser under betalningsprocessen. Vi vill göra dig uppmärksam på att du ansvarar för att bekräfta huruvida dessa personer godkänner att deras personuppgifter lämnas ut till Bugaboo.

Personuppgifter vi får från tredje part.

Vi kan få ytterligare personuppgifter, exempelvis med hjälp av sociala medieplattformar eller tredje partstjänster, i den utsträckning som tillåts enligt lag. Begränsningar enligt lag kan exempelvis innebära att ditt föregående samtycke krävs.

När du kommunicerar eller interagerar med eller om oss via sociala medier (exempelvis när du skickar ett meddelande, laddar upp medier eller trycker på Gilla-knappen) kan vi (eller tredje part på uppdrag av oss) inhämta personuppgifter om dig (information som ingår i din offentliga profil, såsom ditt (användar)namn, profilbild, kön, åldersgrupp, land osv.). Vi lagrar inte denna information. Vi använder den till att förbättra vår närvaro på dessa plattformar och till att identifiera våra (framtida) kunders intressen och preferenser.

I vilka syften behandlar Bugaboo dina personuppgifter?

Bugaboo inhämtar och behandlar dina personuppgifter för att fullgöra inköpsavtal(en) som ingåtts med dig, för administration, service, kommunikation och (personanpassad eller ej) marknadsföring, utredning av bedrägeri, kvalitets- och hanteringsändamål och för att fullgöra alla förpliktelser enligt lag.

Här hittar du utförligare information om de olika syften som beskrivs på den första nivån.

Fullgörande av ett avtal. Att bereda, verkställa, fullgöra och (eventuellt) säga upp avtal(en) enligt överenskommelse mellan dig och Bugaboo.

Administration. För att fullgöra och bevaka Bugaboos administration i stora drag.

Service-, kommunikations-, marknadsförings- och anpassningssyften. För att bedriva kundtjänst, lämna erbjudanden (eventuellt personligt anpassade) och/eller lämna och dela information om Bugaboos aktiviteter.

Kvalitets- och hanteringssyften. För att bevaka och förbättra kvaliteten på tjänster, produkter, processer och system, för att informera ledningen och utföra interna granskningar.

Lagar och förordningar. För identifiering, för att motverka bedrägeri, utföra revisioner, trygga säkerheten inom företaget samt följa lagar och förordningar.

På vilken rättslig grund bygger Bugaboos behandling av dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är endast laglig när den bygger på någon av de angivna grunder som medges enligt lag. Bugaboo åberopar sig på tre av dessa rättsliga grunder. Vår behandling sker för att kunna fullgöra ett avtal och/eller ett legitimt intresse för Bugaboo eller med ditt givna samtycke.

Fullgörande av ett avtal. Vi använder dina personuppgifter för att genomföra növändiga åtgärder innan vi ingår ett avtal, och för att fullgöra det avtal vi har ingått med dig.

Legitima intressen. Vi använder dina personuppgifter även för Bugaboos legitima intressen. Under följande rubrik kan du läsa mer om Bugaboos legitima intressen.

Givet samtycke. Med ditt samtycke får vi använda dina personuppgifter i vissa marknadsföringssyften och/eller till stöd för oss i vår marknadsundersökning. Du har alltid möjlighet att återkalla ditt givna samtycke. Under rubriken ”Kan givet samtycke återkallas?” kan du läsa om hur du gör det.

Vilken typ av legitima intressen ger Bugaboo rätt att behandla dina personuppgifter?

Bugaboo har behov av att behandla personuppgifter för att skapa och bibehålla en varaktig relation med våra kunder, för att bevaka och förbättra våra produkter, tjänster och processer och för att skydda våra rimliga företagsintressen. Det kan exempelvis handla om att informera kunder om nya produkter, tjänster och aktiviteter, att be kunder om feedback på våra produkter, att förebygga säkerhetsincidenter och missbruk av våra program eller att tillvarata Bugaboos intressen i (eventuella) rättsprocesser.

Om möjligt använder vi och bifogar i vår kommunikation det så kallade bortvalsalternativet. Med detta kan du enkelt informera oss när du inte längre vill ta emot Bugaboos kommunikation. Självklart kan du också när som helst kontakta oss via privacy@bugaboo.com.

Vem lämnar Bugaboo ut dina personuppgifter till?

Bugaboo kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy och i den utsträckning som medges enligt lag. Utan ditt uttryckliga medgivande lämnar Bugaboo inte ut dina personuppgifter till tredje part för dennas egna marknadsföringsändamål.

Dina personuppgifter kan erhållas av mottagare i följande kategorier:

Företagsgruppen. Som en global organisation kan uppgifterna vi samlar in föras över internationellt inom delar av vår organisation i hela världen. Dina personuppgifter kan komma att delas inom delar av vår företagsgrupp som är verksamma under namnet "Bugaboo". Vi delar dina uppgifter för administrativa syften samt så att vi får en komplett översikt över din kommunikation och dina avtal med Bugaboo. Vi kan även dela dina uppgifter för att kunna erbjuda dig ett komplett paket med tjänster och produkter. Vi kan dela personuppgifter med vår företagsgrupp för att kunna erbjuda gemensamt innehåll och gemensamma produkter och/eller tjänster (såsom registrering och kundsupport), utveckling av nya produkter, webbsidor, applikationer, tjänster, verktyg och kommunikation samt för att förhindra, spåra och undersöka misstänkt olagliga aktiviteter, överträdelser av våra policyer, bedrägeri och/eller brott mot vår datasäkerhet.

Myndigheter. Exempelvis tillsynsmyndigheter, skatte- och tullförvaltning samt polis och andra rättsliga organ. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

För att uppfylla lagstadgad skyldighet eller domstols föreläggande.

Om det är nödvändigt för att förebygga, spåra eller lagföra brottsliga gärningar.

Om det är nödvändigt för att hävda våra policyer eller skydda andras fri- och rättigheter.

Företagstjänster. Vi använder tredje parter för att tillhandahålla våra tjänster. Exempel på detta är ett fraktföretag som Bugaboo anlitar för att leverera den produkt du har köpt, eller ett onlinebetalningsföretag som Bugaboo anlitar för att hantera betalningar online. Utöver detta anlitar vi tredje parter i form av analysföretag, reklambyråer och sociala medieplattformar för analys av data om din webbplatsanvändning, för att om möjligt personligen anpassa webbplatsen och kommunikationen samt för att visa relevanta erbjudanden och annonser.

Övrigt. Varje tredje part till vilken vi – med ditt givna samtycke – lämnar ut dina personuppgifter (exempelvis i samband med ett samarbete), och/eller vilka Bugaboo nu eller i framtiden utgör en del av till följd av omorganisation, fusion eller förvärv.

I den mån dessa tredje parter behandlar dina data gör de detta som Bugaboos personuppgiftsbiträde. Bugaboo har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter endast används i ovanstående syften.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har anpassat både våra tekniska lösningar och vår organisation för att skydda dina uppgifter mot förlust, stöld och obehörig åtkomst. Exempel på detta: IT-säkerhetspolicyer, personalutbildning och trygga servrar.

Vi förbättrar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i takt med teknikens framsteg och utveckling. Vi rekommenderar också att du säkerställer att dina egna lösenord och elektroniska enheter är ordentligt och korrekt skyddade.

Förs dina personuppgifter ut ur EU?

Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder där Bugaboo (eller delar av dess företagsgrupp) är verksamma. Alla delar av Bugaboo arbetar enligt EU:s standardavtalsklausuler för att ge skydd vid överföringar över gränser.

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter såsom affärspartners, tjänsteleverantörer och/eller andra leverantörer som hjälper oss att bedriva vår verksamhet. Om dina personuppgifter förs över till en tredje part i ett land som ej har tillräckligt skydd för personuppgifter kommer vi om nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa tillräckligt skydd för dina personuppgifter.

Hur länge lagrar Bugaboo dina personuppgifter?

Dina personuppgifter tas bort och/eller anonymiseras när de inte längre behövs för de syften i vilka de behandlas. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna som du har bett om. Vi kan även behöva lagra dina personuppgifter i fall då vi har en rättslig skyldighet att göra detta eller för att lösa dispyter. Vi vill försäkra dig om att Bugaboo ej behåller dina personuppgifter under en längre tid än vad som tillåts av lagen.

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar beroende på typen av tjänst vi tillhandahåller, våra rättsliga skyldigheter och den (lokala) organisationen som behandlar personuppgifterna. Följande kriterier används ofta för att bedöma hur länge personuppgifterna sparas: typen av personuppgifter, sammanhanget för insamlingen av personuppgifterna, konsekvenserna för personen som personuppgifterna tillhör samt användningen av lämpliga säkerhetsåtgärder (såsom pseudonymisering).

Om du har frågor om hur länge dina personuppgifter sparas kan du kontakta oss på privacy@bugaboo.com.

Hur kan du utöva dina rättigheter och hantera dina personuppgifter?

Du har rätt att få bekräftat huruvida personuppgifter om dig behandlas av Bugaboo, och att i så fall begära tillgång till en översikt över personuppgifterna samt rättelse och/eller radering av dessa. Därutöver har du rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling och rätt till dataportabilitet. Här nedan kan du läsa om var och hur du utövar alla dessa rättigheter.

Du har rätten till åtkomst till en översikt över dina personuppgifter. I vissa omständigheter har du även rätten till rättning och/eller radering av dina personuppgifter. Du kan även ha rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, rätten att motsätta dig behandling av dina personuppgifter samt rätten till dataportabilitet.

För att utöva din rätt till åtkomst, rättning och/eller radering av personuppgifter, din rätt till begränsning av behandling och/eller din rätt att motsätta dig behandling samt din rätt till dataportabilitet kan du kontakta oss med hjälp av följande information:

Om du har ett eget konto hos Bugaboo har du tillgång till en del av de personuppgifter som vi har registrerat. Du kan när du vill rätta eller radera dessa personuppgifter.

Om du vill ha tillgång till en översikt över alla behandlingsaktiviteter och/eller om du vill rätta eller radera (i den mån detta är tillåtet) personuppgifter, men inte kan göra det själv, kan du kontakta oss här: privacy@bugaboo.com.

Om du inte har något konto men vill utöva din rätt till tillgång, rättelse och/eller radering av personuppgifter kan du kontakta oss här: privacy@bugaboo.com.

För att utöva din rätt till begränsning av behandling och/eller rätt att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet kan du kontakta oss här: privacy@bugaboo.com.

Observera att Bugaboo kan begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Kan givet samtycke återkallas?

Om du har gett ditt samtycke till en viss behandlingsaktivitet angående dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Observera att återkallelsen inte har retroaktiv verkan, och att du bara kan återkalla ditt samtycke om du har gett ett sådant.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via privacy@bugaboo.com.

Kan jag lämna ett klagomål?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta privacy@bugaboo.com.

Om du trots kontakten med oss anser att vi inte har hanterat din förfrågan eller ditt klagomål på korrekt sätt har du rätten att skicka ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Exempel på detta är om du tycker att Bugaboo inte använder dina personuppgifter på ett aktsamt sätt, eller om du har skickat oss en begäran om tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter och inte är nöjd med vårt svar. Om du vill lämna ett klagomål till nederländska Datainspektionen kan du göra det via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Har jag skyldighet att lämna ut mina personuppgifter till er, och vad händer om jag inte gör det?

I vissa fall är det nödvändigt för Bugaboo att du lämnar ut dina personuppgifter, exempelvis för att ingå ett avtal med dig, tillhandahålla en tjänst eller skapa ett konto. Uppgiftsfält som inte är märkta med en * frågar efter personuppgifter som inte är obligatoriska.

När personuppgifter är nödvändiga för oss markerar vi det med en *. Om du inte lämnar begärda personuppgifter kan vi inte ingå avtalet eller tillhandahålla tjänsten i fråga. Genom att du lämnar ut efterfrågade uppgifter i fält som inte är märkta med * ger du Bugaboo ditt samtycke till att dessa personuppgifter behandlas.

Använder Bugaboo profileringsteknik?

Vi vill kontakta dig på ett personligt och relevant sätt. För att kunna göra det buntar, kombinerar och analyserar vi personuppgifter så att vi kan fastställa mest relevanta målgrupper, segment, innehåll, annonser, information, moment samt kanaler, och begänsa antalet kontaktförfrågningar.

Följande personuppgifter, i olika sammansättningar, kan komma att kombineras, analyseras eller segmenteras i profileringssyfte:

Demografiska data: Detta handlar inte om personuppgifter, utan exempelvis data på distriktsnivå. När demografiska data buntas för en enskild person kan de bli personuppgifter.

Transaktionsuppgifter: Personuppgifter till följd av en transaktion mellan Bugaboo och dig.

Interaktionsuppgifter: Personuppgifter som härrör från korrespondens mellan Bugaboo och dig, exempelvis produkter du har beställt eller registrerat, begäran om service som du har skapat, vilken typ av webbläsare du använder, vilken typ av enhet du har och andra cookie-identifierare. Även interaktioner offline innefattas.

Beteendeuppgifter: Personuppgifter om ditt beteende som Bugaboo behandlar, såsom dina preferenser, åsikter, önskningar och behov. Vi kan inhämta dessa uppgifter exempelvis genom att bevaka ditt besöksbeteende på vår webbplats eller din koppling till ett konto i sociala medier. Insamling och behandling av uppgifter med hjälp av spårningscookies sker endast med ditt givna samtycke.

Om du inte vill ha personligt anpassad marknadsföring kan du meddela oss om det via privacy@bugaboo.com.

Cookies

Vi samlar även in uppgifter genom cookies. Cookies är små filer med information. De sparar och hämtar information om ditt besök på webbsidan (till exempel hur du kom till sidan, hur du navigerade på sidan och vilken information som var av intresse för dig).

Läs mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftspolicy.

När ändrades denna integritetspolicy senast?

Detta integritetsuttalande är version 2.1. Det trädde i kraft den 25 maj 2018 och ändrades senast den 1 oktober 2021.