Skip to main content

Produktåterkallningar

Bugaboos kvalitetsinitiativ

Hos Bugaboo sätter vi våra kunders och deras familjers säkerhet främst, och vår policy är att agera så snart som vi har identifierat, eller blir uppmärksammade på, en potentiell säkerhetsrisk – även när sannolikheten att något skulle inträffa är liten.

Bugaboo byter ut bärhandtag för Bugaboo Cameleon och Bugaboo Donkey

Efter återkoppling från våra kunder har vi valt att erbjuda ett nytt och förbättrat bärhandtag för Bugaboo Cameolon och Bugaboo Donkey. Detta kvalitetsinitiativ från Bugaboo har som mål att kunderna ska kunna vara helt nöjda med våra produkter. Våra kunder har uppmärksammat oss på att den vita knappen på bärhandtaget under vissa omständigheter kan tryckas upp av sig själv när ligg- eller sittdelen på Bugaboo Cameleon eller Bugaboo Donkey står på marken eller på ett instabilt underlag. Om den vita knappen trycks upp kan bärhandtaget lossna på ena sidan.

Läs mer

Product recalls | Bugaboo SE

Bugaboo ersätter bärhandtag på Bugaboo Cameleon 3

Bugaboo Cameleon 3 följer samtliga internationella säkerhetsstandarder. Dock har ett litet antal kunder rapporterat att gällande en viss grupp vagnar av modellen Bugaboo Cameleon 3 (med serienummer S/N 190101115300001 - S/N 190105124800215) finns risken att bärhandtagsfästena går sönder, vilket innebär en fallrisk. Detta har bekräftats genom Bugaboos egna kontroller. Inga skador har rapporterats. Kopplingarna fäster bärhandtaget vid ligg- eller sittdelen.

Läs mer

Product recalls | Bugaboo SE

Vobblande framhjul på Bugaboo Bee

Icke-swivelhjul: I september 2011 skickade vi ut en säkerhetsvarning till kunder som har en Bugaboo Bee gällande främre hjulpar som inte svänger (gäller vagnar tillverkade från och med januari 2011 till och med september 2011).

Vobblande hjul: Vi har blivit informerade om att vissa av våra kunder som har barnvagnen Bugaboo Bee har haft svårigheter att manövrera barnvagnens framhjul på grund av att hjulen "vobblar".

Läs mer

Product recalls | Bugaboo SE

Bugaboo – bilstolar och säkerhet

Augusti 2011: Det har kommit till Bugaboos kännedom att felaktigt bruk av ett babyskydd från Graco installerad med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) på en Bugaboo Cameleon med ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) kan innebära en säkerhetsrisk. Om babyskyddet med adapter från Graco installeras på Bugaboo Cameleon på så sätt att barnet sitter framåtvänt kan denna typ av ståbräda – när den inte används och är nedfälld eller uppfälld – vippa upp och komma åt knappen som används för att koppla ur babyskyddet från Graco. Skyddet kan då lossna och falla av vagnen.

Läs mer

Product recalls | Bugaboo SE