förlängd garanti

Det kostnadsfria extra garantiåret innebär att Bugaboo (tillverkaren) garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsdefekter och fungerar normalt under normala förhållanden i enlighet med användarhandböckerna och de tekniska specifikationerna, under en period om 1 år utöver standardgarantiperioden. Alla garantianspråk måste åtföljas av ett köpbevis.

Tillverkarens garanti gäller endast i den region (USA och Kanada eller Europa eller Ryssland eller Australien eller Nya Zeeland eller Asien) där produkten köptes.

Garantin kan bestå av:

 • Reservdelsset som enkelt kan användas av konsumenten eller återförsäljaren
 • Reservdelar

Bugaboo tillhandahåller endast reservdelar och serviceset som har testats noggrant och som enkelt kan monteras med eller utan instruktioner.

Bugaboo ersätter endast lika mot lika. Bugaboo förbehåller sig dock rätten att sluta tillverka en modell, färg, klädsel eller tillbehör, och kommer i dessa fall att ersätta konsumenten med motsvarande produkt, färg eller klädsel under garantiperioden.

Ersättningsprodukter som lämnas ut förlänger inte garantitiden.

Bugaboos garanti täcker inga defekter om Bugaboo-produkten har köpts i andra hand eller från en obehörig återförsäljare.

Att en produkt ersätts med en ny medför inte att garantin förlängs.

Den kostnadsfria extra garantiperioden för Bugaboo-produkten gäller endast kunder som köpt sin Bugaboo-produkt efter den 1 april 2014 och registrerat den online, som prenumererar på Bugaboos nyhetsbrev och som valt att ta emot inbjudningar till undersökningar inom en av Bugaboo bestämd tidsperiod efter köpet.

 

Vad omfattas av den kostnadsfria extra garantin?

Garantin gäller alla Bugaboo-vagnar och Bugaboo Donkey utbyggnadsset som köps efter den 1 april 2014. Garantin omfattar följande:

 • Alla tillverkningsfel på chassi, sittdelsramar, sittdelar av plast och hjul

 

Vad omfattas inte av garantin?

 • Normalt slitage
 • Korrosion eller rost på hjulen och chassit som orsakats av extrema miljöförhållanden, som hög fuktighet, saltstänk, is eller snö eller på grund av otillräckligt underhåll
 • Felaktig montering eller installation av delar eller tillbehör från tredje part som inte är kompatibla med originaldesignen
 • Oavsiktlig eller avsiktlig skada, missbruk eller försumlighet
 • Felaktig förvaring/skötsel av produkten
 • Skada på styre eller tyg som följd av normal hantering eller daglig användning
 • Punkteringar
 • Om köpet skett i andra hand eller från en obehörig återförsäljare
 • Om produkten inte har använts för normalt bruk och i enlighet med tillverkarens instruktioner
 • Om en reparation eller modifiering har utförts av en obehörig part eller om produkten demonterats utan godkännande från Bugaboo
 • Skador från flyg- eller annan transport: kontrollera alltid din Bugaboo-produkt efter det att den hanterats av flygbolaget (eller annan transportör) och skicka skadeståndsanspråk direkt till dem
 • Kunders missnöje med produkterna när det gäller ogillande av aspekter som vikt, funktion, färg eller stil
 • Om serienumret har skadats eller avlägsnats

 

Bugaboo förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för den kostnadsfria extra garantiperioden.