Bugaboo garantie

Garantie voor kinderwagens

2 jaar aanvullende garantie

 

Uitgebreide garantie

Alle Bugaboo kinderwagens die vanaf 1 april 2021 op Bugaboo.com zijn geregistreerd, krijgen twee jaar extra garantie mits de kinderwagen binnen drie maanden na aankoop is geregistreerd. Voor gratis extra garantie garandeert Bugaboo (als fabrikant) consumenten dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten en garandeert Bugaboo een normale werking onder normale omstandigheden, overeenkomstig gebruikershandleidingen en technische specificaties, gedurende twee jaar extra na de standaard garantie. In alle gevallen moet bij het indienen van een garantieclaim een aankoopbewijs worden overlegd.

 

De fabrieksgarantie geldt alleen in de regio waarin het product is gekocht (USA en Canada of Europa of Rusland of Australië of Nieuw-Zeeland of Azië).

De garantie kan bestaan uit:

· Reparatiesets die eenvoudig kunnen worden gebruikt door de consument of retailer

· Vervangende onderdelen

· Bugaboo levert uitsluitend onderdelen en servicesets die grondig zijn getest en die eenvoudig kunnen worden gemonteerd met of zonder instructies.

· Bugaboo vervangt producten alleen voor soortgelijke producten. Desondanks houdt Bugabo zich het recht voor om bepaalde modellen, kleuren, bekledingen of accessoires niet langer te voeren. Bij vervanging tijdens de garantieperiode zullen consumenten in dat geval een ander gelijkwaardig product ontvangen met een vergelijkbare kleur of bekleding. Bugaboo behoudt zich tevens het recht voor om een compleet onderstel te vervangen of om gereviseerde onderdelen te sturen als vervanging.

 

Vervangingen geven geen recht op verlenging van de garantieperiode.

Onder de Bugaboo garantie vallen geen defecten aan Bugaboo producten die tweedehands of van een ongeautoriseerde detailhandelaar zijn gekocht.

Het vervangende product geeft geen recht op verlenging van de garantieperiode.

Alle Bugaboo kinderwagens die vanaf 1 april 2021 op Bugaboo.com zijn geregistreerd, krijgen twee jaar extra garantie mits de kinderwagen binnen drie maanden na aankoop is geregistreerd. Voor alle Bugaboo producten die op of na 1 april 2014 zijn gekocht én voor 1 april 2021 zijn geregistreerd, blijft de garantie ongewijzigd en geldt een verlenging van de garantieperiode met één jaar.

 

Wat valt onder de gratis extra garantie?

De garantie geldt voor alle Bugaboo kinderwagens en Bugaboo Donkey uitbreidingssets die zijn verkocht op of na 1 april 2014. De gratis extra garantie dekt het volgende:

Alle fabrieksfouten betreffende het onderstel, stoelframes, kunststof stoelonderdelen en wielen

Wat valt niet onder de garantie?

· Normale slijtage

· Corrosie- of roestvorming op de wielen en het onderstel door extreme omgevingsfactoren, waaronder hoge vochtigheid, zout, ijs of sneeuw of door onvoldoende onderhoud

· Onjuiste montage of de installatie van een onderdeel of accessoire van derden dat niet compatibel is met het oorspronkelijke design

· Onopzettelijke of opzettelijke beschadiging, misbruik of verwaarlozing

· Onjuiste opslag van/zorg voor het product

· Schade aan de handgrepen van de duwbeugel of bekleding als gevolg van normaal en/of dagelijks gebruik

· Lekke banden

· Bij aankoop van een tweedehands product of producten van een ongeautoriseerde detailhandelaar

· Wanneer het product niet op normale wijze en overeenkomstig de instructies van de fabrikant is gebruikt

· Als een reparatie of modificatie is uitgevoerd door een onbevoegden of als het product is gedemonteerd zonder toestemming van Bugaboo

· Luchthaven-/transportschade: controleer je Bugaboo-product zorgvuldig nadat het is verwerkt door een luchtvaartmaatschappij (of andere transporteur) en dien de claim rechtstreeks in bij de betreffende transporteur.

· Ontevredenheid over het product bij consumenten betreffende geschiktheid, gewicht, functionaliteit, kleur of stijl

· Als het serienummer is beschadigd of verwijderd.

 

Bugaboo houdt zich het recht voor de voorwaarden van de gratis extra garantie op enig moment te wijzigen.

 

Bugaboo standaard 2 jaar garantie


Bugaboo standaard garantie

De fabrikant, Bugaboo International BV, met hoofdkantoor in Amsterdam (verder in dit document aangeduid als “Bugaboo”), levert haar Bugaboo kinderwagens en Bugaboo accessoires (verder in dit document gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als “product”) onder garantie, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. De fabrieksgarantieperiode is 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aanschaf zoals aangegeven op het aankoopbewijs. De resterende garantieperiode voor het oorspronkelijke product geldt voor een vervangend onderdeel of product, of een gerepareerd product.

2. Deze fabrieksgarantie geldt alleen in de regio waarin het product is gekocht (USA en Canada of Europa of Rusland of Australië en Nieuw-Zeeland of Azië).

Bugaboo garandeert alleen dat het product voldoet aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden in het gebied waarin het product is verkocht.

Bugaboo behoudt zich het recht voor op toepassing van een afwijkende fabrieksgarantie voor die specifieke gebieden.

Deze fabrieksgarantie geldt enkel voor een product dat wordt aangeschaft voor particulier gebruik.

Deze fabrieksgarantie geldt uitdrukkelijk niet voor een product dat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot producten voor commerciële verhuur.

 3. De fabrieksgarantie geeft recht op reparatie tenzij Bugaboo van mening is dat vervanging of retourneren van het product noodzakelijk is. Bugaboo is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het transport van en naar de retailer (hierna: "de retailer") waar je het product hebt gekocht, mits de reparatie onder de fabrieksgarantie valt.

5. Bugaboo behoudt zich het recht voor bepaalde modellen, kleuren, bekledingen of accessoires niet langer te voeren. Bij vervanging tijdens de garantieperiode zullen consumenten in dat geval een ander gelijkwaardig product ontvangen met een vergelijkbare kleur of bekleding. Bugaboo behoudt zich tevens het recht voor om een compleet onderstel te vervangen of om gereviseerde onderdelen te sturen als vervanging.

4. Om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie, moet je aan Bugaboo het volgende verstrekken:

een kopie van het gedateerde aankoopbewijs,

een duidelijke beschrijving van de klacht en

het defecte product en/of foto's van het defecte onderdeel of product.

7. De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en alleen de oorspronkelijke eigenaar kan hier dus aanspraak op maken.

8. De fabrieksgarantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten, bijvoorbeeld het recht om de retailer aansprakelijk te stellen voor defecten.

 

WAT VALT ER ONDER DE FABRIEKSGARANTIE?

 • De fabrieksgarantie is van toepassing op het product en dekt het volgende:
 • alle fabricagefouten van het onderstel, het frame en de wielen;
 • alle fabricagefouten van de adapters (frame- en autostoeladapters);
 • ritsen;
 • alle onderdelen van de vijfpuntsgordel van je Bugaboo kinderwagen;
 • naden in de bekleding;
 • klittenbandsluitingen;
 • kleurechtheid - het natuurlijk vervagen van kleuren is uitgesloten


DE FABRIEKSGARANTIE KOMT IN DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN TE VERVALLEN:

Wanneer je het product zelf hebt aangepast of gerepareerd, of dit hebt laten doen, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bugaboo of de retailer.

Defecten die zijn veroorzaakt door verwaarlozing, nalatigheid of een ongeval en/of door gebruik of onderhoud anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Als het serienummer is beschadigd of verwijderd.

Schade aan het product als gevolg van normale slijtage.

Onjuiste montage of de installatie van een onderdeel of accessoire van derden dat niet compatibel is met het product.

Onbedoelde of onopzettelijke schade, abnormaal gebruik of onvoldoende onderhoud.

Onjuiste opslag/verzorging van het product.

Schade aan de duwbeugel of bekleding als gevolg van normaal dagelijks gebruik van het product.

Gaten of scheuren in de wielen.

Schade door onjuist gebruik of door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.

Schade als gevolg van reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegde personen of als gevolg van een onjuiste demontage van het product.

Transportschade (bij vervoer in een vliegtuig of andere vervoersmiddelen): controleer je Bugaboo product zorgvuldig nadat dit door de luchtvaartmaatschappij (of een andere vervoerder) is getransporteerd. Dien bij schade onmiddellijk een claim in bij de vervoerder.

Ontevredenheid van de klant over het product met betrekking tot pasvorm, gewicht, functionaliteit, kleur of ontwerp.

 

BELANGRIJK

De garantieperiode voor dit product is 24 maanden vanaf de aankoopdatum die op de bon is vermeld. Bewaar de bon op een veilige plek en maak hier een kopie van. Als je een claim indient onder deze garantie, neem dan eerst contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht.

Wanneer de retailer het defect niet kan repareren of wanneer je het product direct bij Bugaboo hebt gekocht, neem dan contact op met Bugaboo via onze Bugaboo Support-tool: Bugaboo Klantenservice.

Voor klachten die zich voordoen buiten de garantieperiode neem je ook eerst contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht, of neem contact op met een van onze servicecenters.

Bugaboo behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze fabrieksgarantie te wijzigen. U vindt de bepalingen van de meest actuele fabrieksgarantie op onze website: http://www.bugaboo.com/warranty.

VERVANGBARE ONDERDELEN

Wij zijn er trots op dat wij hoogwaardige producten maken die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Daarom mogen alleen originele Bugaboo onderdelen of door Bugaboo goedgekeurde onderdelen worden gebruikt voor de producten van Bugaboo.

Neem contact op met je retailer wanneer je een onderdeel van je Bugaboo product moet vervangen. Ga naar https://www.bugaboo.com/stores/ voor een uitgebreide lijst met retailers bij jou in de buurt.

Of koop beschikbare onderdelen direct via www.bugaboo.com/strollers/parts.

Bugaboo garantie

Garantie autostoel

Nuna heeft dit product zo ontwikkeld en geproduceerd dat het aan de hoge kwaliteitseisen van Nuna en Bugaboo voldoet. Daarom geven we je een garantieperiode van twee jaar. Als je tijdens de garantieperiode een fabricagefout ontdekt in het materiaal en/of het vakmanschap van ons product, neem dan contact met ons op: Bugaboo neemt je telefoontje over de Bugaboo Turtle by Nuna aan. Zorg ervoor dat je je aankoopbewijs, modelnummer en de productiedatum ("geproduceerd in") bij de hand hebt als je contact met ons opneemt.

Deze garantie is alleen geldig voor spullen die in het land van aankoop worden geretourneerd.

Specificaties

Als je tijdens de garantieperiode een fabricagefout ontdekt in het materiaal en/of het vakmanschap van het product, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat je de bon, het aankoopbewijs, modelnummer en serienummer bij de hand hebt. Als je een dergelijke fabricagefout ontdekt tijdens de garantieperiode, zullen we, naar eigen goeddunken, je product repareren of vervangen.

Deze garantie is alleen geldig voor spullen die in het land van aankoop worden geretourneerd.

Onderstaande zaken vallen niet onder de garantie:

 

 • Normale slijtage
 • Onjuist of oneigenlijk gebruik van het product, met inbegrip van maar niet beperkt tot verzorging, opslag, onderhoud en schoonmaken die niet conform de instructies in onze handleiding zijn uitgevoerd
 • Gebreken en onzorgvuldigheid ten gevolge van bijvoorbeeld het gebruik van ongeschikte onderdelen of lucht- of goederentransport
 • Persoonlijke ontevredenheid over functionaliteit, kenmerken of esthetiek

 


Belangrijk

De garantieperiode voor dit product is twee jaar vanaf de aankoopdatum die op de bon staat. Bewaar de bon op een veilige plek en maak hier een kopie van. Als je een claim indient onder deze garantie, neem dan eerst contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht. Als de winkel je niet kan helpen of als je het product direct bij Bugaboo hebt gekocht, neem dan contact op met de klantenservice van Bugaboo. Voor klachten die zich voordoen buiten de garantieperiode neem je ook eerst contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht.

Bugaboo behoudt zich het recht voor om deze garantievoorwaarden te wijzigen.

Juli 2019

Bugaboo garantie

Garantie kinderstoelen

Fabrieksgarantie

Bugaboo International BV, gevestigd te Amsterdam (hierna: 'Bugaboo'), levert als fabrikant Bugaboo producten met garantie onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

1. De fabrieksgarantie geldt voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop, zoals aangegeven op de factuur/kassabon. De resterende garantie voor het originele product geldt tevens voor een vervangend onderdeel of een vervangend/gerepareerd product.

2. Deze fabrieksgarantie geldt alleen in de regio waar het product is gekocht (USA en Canada of Europa of Rusland of Australië en Nieuw-Zeeland of Azië). Bugaboo garandeert alleen dat het product voldoet aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden in de regio waar het product is verkocht. Bugaboo behoudt zich het recht voor om een afwijkende fabrieksgarantie te hanteren voor een specifieke regio.

3. Deze beperkte fabrieksgarantie geldt enkel en alleen voor een product dat is aangeschaft voor particulier gebruik. Deze beperkte fabrieksgarantie sluit uitdrukkelijk producten uit die zijn aangeschaft voor commerciële doeleinden of gebruik, inclusief maar niet beperkt tot producten voor commerciële verhuur.

4. De fabrieksgarantie geeft recht op reparatie tenzij Bugaboo van mening is dat vervanging of retournering van het product noodzakelijk is. Bugaboo draagt de kosten en het risico van transport van en naar de winkel waar je het product hebt gekocht (hierna: de verkoper), mits de reparatie valt onder de fabrieksgarantie.

5. Bugaboo behoudt zich het recht voor om te stoppen met de productie van een bepaald model, kleur, stof of accessoire en zal een onderdeel, indien nodig, vervangen door een soortgelijk product, kleur of stof gedurende de periode van de fabrieksgarantie.

6. De volgende informatie moet aan Bugaboo worden verstrekt om aanspraak te maken op de fabrieksgarantie:

 • een kopie van het aankoopbewijs waarop de datum van aankoop zichtbaar is,
 • een duidelijke beschrijving van het probleem/de klacht en 
 • het defecte product en/of foto's van het defecte onderdeel of product. 


7. De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar. Daarom kan alleen de oorspronkelijke (eerste) eigenaar hier aanspraak op maken. 

8. De fabrieksgarantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten, bijvoorbeeld het recht om de verkoper aansprakelijk te stellen voor eventuele defecten.


Wat valt er onder de fabrieksgarantie?

 • Alle eventuele fabricagefouten van metalen en plastic onderdelen
 • Alle eventuele fabricagefouten van houten onderdelen: poten, voetensteun, rugleuning en zitting, met uitzondering van lichte kleur- en visuele verschillen die te wijten kunnen zijn aan het feit dat hout een natuurproduct is.
 • Alle onderdelen van de gordel
 • Naden in de stof/materialen
 • Knoppen op de stof/materialen


De fabrieksgarantie vervalt in de volgende gevallen:

 • Wanneer je het product zelf hebt aangepast of gerepareerd, of dit hebt laten doen, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bugaboo of de verkoper. 
 • Defecten die zijn veroorzaakt door verwaarlozing, nalatigheid of een ongeval en/of door gebruik of onderhoud anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing.
 • Als het serienummer is beschadigd of verwijderd.
 • Schade aan het product als gevolg van normale slijtage. 
 • Onjuiste montage of de installatie van een onderdeel of accessoire van derden dat niet compatibel is met het product. 
 • Onbedoelde of onopzettelijke schade, abnormaal gebruik of onvoldoende onderhoud. Bugaboo Giraffe is bedoeld voor gebruik binnenshuis. 
 • Onjuiste opslag/verzorging van het product. 
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of gekleurd voedsel.
 • Schade door onjuist gebruik of door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 • Schade als gevolg van reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegde personen of als gevolg van een onjuiste demontage van het product.
 • Transportschade (bij vervoer in een vliegtuig of andere vervoersmiddelen): controleer je Bugaboo product zorgvuldig nadat dit door de luchtvaartmaatschappij (of een andere vervoerder) is getransporteerd, en dien bij schade onmiddellijk een claim in bij de vervoerder.
 • Ontevredenheid van de klant over het product met betrekking tot pasvorm, gewicht, functionaliteit, kleur of ontwerp.


Belangrijk

De fabrieksgarantie van dit product geldt voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop, zoals aangegeven op de factuur/kassabon. Bewaar de factuur/kassabon op een veilige plek en maak er een kopie van. Neem eerst contact op met je verkoper als je een claim wilt indienen onder deze fabrieksgarantie. Je kunt direct contact opnemen met ons Customer Support Team via ons online contactformulier (www.bugaboo.com/support) als je verkoper het defect niet kan repareren of als je het product rechtstreeks bij Bugaboo hebt gekocht. Voor klachten die zich voordoen buiten de garantieperiode van de fabrikant moet je ook contact opnemen met je verkoper. 

Bugaboo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze fabrieksgarantie te wijzigen. Je kunt de meest recente voorwaarden van de fabrieksgarantie vinden op onze website: www.bugaboo.com/warranty.


Vervangbare onderdelen

Wij zijn er trots op dat wij hoogwaardige producten maken die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Daarom mogen alleen originele Bugaboo onderdelen of door Bugaboo goedgekeurde onderdelen worden gebruikt voor de producten van Bugaboo. Neem contact op met je verkoper wanneer je een onderdeel van je Bugaboo product moet vervangen. Ga naar www.bugaboo.com/stores voor een uitgebreide lijst van verkooppunten bij jou in de buurt. Of koop beschikbare onderdelen rechtstreeks via www.bugaboo.com/onderdelen