Disclaimer

Algemeen

Bugaboo International B.V. (Kamer van Koophandel 34.11.26.67), hierna te noemen Bugaboo, verleent u hierbij toegang tot www.bugaboo.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Bugaboo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bugaboo spant zich in om de inhoud van www.bugaboo.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.bugaboo.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bugaboo.

Specifiek voor kleuren geldt nog dat wij niet kunnen garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van onze producten in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen berusten bij Bugaboo en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Bugaboo, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regels van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij anders bepaald voor specifieke materialen.

Diversen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en is voor het laatst gewijzigd in 2014.

Klantbeoordelingen