Skip to main content

Bugaboos garanti för barnvagnar

Extra garanti

Registrera din bugaboo-produkt online inom tre månader från köpet så får du ett extra års garanti. Klicka bara på länken nedan för att registrera dig. Bugaboo erbjuder ett extra års garanti på alla barnvagnar, Bugaboo Donkey duo utbyggnadsset, Bugaboo Runner sittdel och samtliga liggdelar till Bugaboo Bee.

Registrera din produkt Läs mer

Bugaboos garanti för barnvagnar

Begränsad tillverkargaranti

Tillverkaren, Bugaboo International BV, med sitt huvudsakliga säte i Amsterdam (hädanefter: "Bugaboo"), levererar Bugaboo-vagnar och Bugaboo-tillbehör (som hädanefter refereras både tillsammans och separat som "produkt") med garanti enligt följande villkor:

1. Tillverkargarantin gäller i 24 månader från inköpsdatum som anges på kvittot. Övrig garanti för originalprodukten gäller för utbyte av reservdel eller produkt alternativt reparation av produkten.

2. Tillverkargarantin gäller endast i den region (USA och Kanada eller Europa eller Ryssland eller Australien och Nya Zeeland eller Asien) där produkten inhandlades. Bugaboo garanterar endast att produkten uppfyller gällande lagbestämmelser och/eller myndighetskrav i den region där produkten såldes. Bugaboo förbehåller sig rätten att tillhandahålla en avvikande tillverkargaranti för dessa specifika regioner.

3. Den begränsade tillverkargarantin gäller endast för produkter som köps för privat bruk. Garantin gäller uttryckligen inte för produkter som köps för kommersiellt bruk, inklusive, men inte begränsat till, uthyrning.

4. Tillverkargarantin ger rätt till reparation såvida inte Bugaboo anser att det är nödvändigt att byta eller returnera produkten. Bugaboo tar på sig kostnaden och risken för transport till och från återförsäljaren (hädanefter kallad ”återförsäljaren”) där du köpte produkten, under förutsättning att reparationen omfattas av tillverkargarantin.

5. Bugaboo förbehåller sig rätten att sluta tillverka en viss modell, färg, klädsel eller tillbehör, och kommer i förekommande fall att ersätta delar med motsvarande produkt, färg eller klädsel under garantiperioden.

6. För att kunna åberopa tillverkargarantin måste du förse Bugaboo med följande:

 • en kopia av det daterade inköpskvittot,
 • en tydlig beskrivning av klagomålet och
 • den defekta produkten och/eller fotografier av den defekta delen eller produkten.

7. Tillverkargarantin får inte överlåtas och kan därför endast åberopas av produktens första ägare.

8. Tillverkargarantin påverkar inte dina lagstadgade konsumenträttigheter, som reklamationsrätten.

 

VAD OMFATTAR TILLVERKARGARANTIN?

Tillverkargarantin gäller för produkten och omfattar följande:

 • alla tillverkningsdefekter på chassi, ram och hjul;
 • alla tillverkningsdefekter på adaptrar (ram- och bilstolsadaptrar);
 • blixtlås;
 • alla delar av selen i din Bugaboo-vagn;
 • sömmar i överdraget;
 • självhäftande remmar; och
 • färgbeständighet

 

TILLVERKARGARANTIN GÄLLER INTE I FÖLJANDE FALL:

 • Om du har gjort ändringar eller reparationer utan att först ha fått skriftligt tillstånd av Bugaboo eller återförsäljaren.
 • Defekter som beror på försummelse eller en olycka och/eller på grund av användning eller underhåll annat än sådan som anges i användarhandboken.
 • Om serienumret har skadats eller avlägsnats.
 • Skador på produkten som orsakas av normalt slitage.
 • Felaktig montering eller installation av delar från tredje part som är inkompatibla med produkten.
 • Oavsiktliga skador, onormal användning eller otillräcklig skötsel.
 • Felaktig förvaring/skötsel av produkten.
 • Skador på styren eller textilier på grund av normal användning av produkten.
 • Hål eller revor i däcken.
 • Skador på grund av felaktig användning eller att användarhandboken inte har följts.
 • Skador på grund av reparationer som utförts av obehöriga personer eller felaktig demontering av produkten.
 • Transportskador (under flygtransport eller andra typer av transport): kontrollera din Bugaboo-produkt noggrant efter att den har transporterats av ett flygbolag (eller annan transportör). Anmäl genast eventuella skador till transportören.
 • Kunders missnöje med produkterna när det gäller ogillande av aspekter som vikt, funktion, färg eller utformning.

 

VIKTIGT

Tillverkarens garantiperiod för den här produkten är 24 månader från det inköpsdatum som anges på kvittot. Spara inköpskvittot på ett säkert ställe och gör en kopia. Om du anmäler en fordran enligt tillverkarens garanti måste du först kontakta återförsäljaren. Om återförsäljaren inte kan reparera defekten eller om du har köpt produkten direkt från Bugaboo kan du kontakta Bugaboo genom att skicka ett e-postmeddelande till service.nordics@bugaboo.com eller ringa +46856642742. För klagomål som uppstår efter tillverkarens garantiperiod måste du också kontakta återförsäljaren eller ett av våra servicecenter. En aktuell lista över https://www.bugaboo.com/stores/ (välj Servicecenter i menyn).

Bugaboo förbehåller sig rätten att ändra de här villkoren för tillverkargaranti. Du hittar de senaste villkoren för tillverkargarantin på vår hemsida: www.bugaboo.com/warranty.

 

RESERVDELAR

Vi är stolta över att skapa produkter baserade på hög kvalitet och hög standard.

Därför ska endast äkta Bugaboo-delar eller delar som godkänts av Bugaboo användas till Bugaboo-produkten. Om du behöver ersätta en del av din Bugaboo-produkt kontaktar du din återförsäljare. Gå till https://www.bugaboo.com/stores/ för att få en lista över återförsäljare nära dig. Du kan även köpa reservdelar direkt på www.bugaboo.com/strollers/parts.