Skip to main content

Garanti Bugaboo babyskydd

 

Den här produkten har utvecklats för att uppfylla de höga kvalitetskraven hos både Nuna och Bugaboo. Vi erbjuder därför en garantiperiod på hela 2 år. Om du upptäcker en defekt hos produkten under den här perioden, kontakta oss. Ha kvitto, modellnummer och uppgifter om tillverkningsperiod "manufactured in", redo när du kontaktar vår kundtjänst.
Observera att denna garanti endast är giltig för produkter som returneras till det land där produkten har köpts.

Information
Kontakta oss om du upptäcker en defekt hos en produkt från oss under garantiperioden. Ha kvitto, modellnummer och serienummer redo. Om en defekt upptäcks under garantiperioden så kommer vi, efter vår bedömning, reparera eller byta ut produkten.
Observera att denna garantin endast gäller för produkter som returneras i det land där de köpts.
Garantin täcker inte:

 

  • Normalt slitage
  • Felaktig eller olämplig användning av produkten inklusive underhåll och rengöring utan att följa instruktionerna i bruksanvisningen.
  • Olyckshändelser och vårdslöshet som orsakas av olämpliga delar samt luft- eller godstransporter
  • Personligt missnöje med avseende på funktionalitet, funktioner och utseende

 

Viktigt
Garantiperioden för den här produkten är 2 år från och med inköpsdatumet på kvittot. Förvara kvittot på en säker plats och gör en kopia. Om du vill göra en reklamation måste du först kontakta din återförsäljare. Om din återförsäljare inte kan hjälpa dig eller om du köpt produkten direkt från Bugaboo så kan du kontakta Bugaboo genom att kontakta företagets serviceavdelning. För klagomål utanför tillverkarens garantiperiod måste du även kontakta din återförsäljare.
Bugaboo förbehåller sig rätten att ändra villkoren i garantin.

Juli 2019