Skip to main content

Beperkte garantie - Bugaboo® bagagesysteem

 

Wat wordt er gedekt door deze garantie?
Met inachtneming van de vereisten, beperkingen, disclaimers en uitsluitingen die uiteengezet worden in deze beperkte garantie, biedt Bugaboo International BV (hierna te noemen: “Bugaboo”) een beperkte fabrieksgarantie voor vijf (5) of twee (2) jaar (die ingaat op de aankoopdatum zoals is aangegeven op de aankoopbon). 

 

 • De vijfjarige beperkte garantie is van toepassing op het Bugaboo Boxer onderstel (exclusief de Bugaboo Boxer organizer), de Bugaboo Boxer reiskoffer, de Bugaboo Boxer cabinekoffer (met inbegrip van stoffen, ritsen en bandjes) en de Bugaboo Boxer by We Are Handsome cabinekoffer (met inbegrip van stoffen, ritsen en bandjes); en,
 • De tweejarige beperkte garantie is van toepassing op alle tassen, accessoires (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Bugaboo Boxer organizer, de Bugaboo Boxer binnentas en de Bugaboo laptoptas) en de Bugaboo by Jannissima-collectie, met de uitzonderingen die hieronder vermeld zijn. 

 

Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het probleem veroorzaakt wordt door fabricagefouten in het materiaal en/of het vakmanschap van het product.
Gerepareerde of vervangen onderdelen worden uitsluitend gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantie gedekt.

Voorwaarden van de fabrieksgarantie voor Bugaboo SpeciaWat wordt er niet gedekt door deze garantie?l Editions
Als je een Bugaboo Special Edition hebt gekocht, ga je naar https://www.bugaboo.com/warranty/stroller-w001.html voor een volledig overzicht van de voorwaarden van de Bugaboo fabrieksgarantie. Je Bugaboo Special Edition valt mogelijk onder andere garantievoorwaarden dan de voorwaarden die in deze gebruikershandleiding worden beschreven. Bugaboo behoudt zich het recht voor om de productie van bepaalde modellen, kleuren, stoffen of accessoires stop te zetten. Daarom is het mogelijk dat wij tijdens de garantieperiode onderdelen vervangen door vergelijkbare producten, kleuren of stoffen.


Deze garantie sluit uitdrukkelijk claims en schade uit die veroorzaakt zijn door: 

 • normale slijtage
 • schuren
 • verkeerd gebruik zoals, maar niet beperkt tot, onjuiste opslag en productverzorging
 • onderhoud en gebruik anders dan zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing
 • verzuim om de instructies uit de gebruiksaanwijzing op te volgen
 • vlucht-/vliegtuig- of vervoersschade (bijv. misvorming, barsten, breuken, krassen, slijtage)
 • vloeistoffen zoals, maar niet beperkt tot, oplosmiddelen, zuren en water
 • verkeerd gebruik, nalatigheid, onzorgvuldigheid of een ongeluk
 • cosmetische schade (zoals krassen op het materiaal of vlekken in de stof)
 • aanpassing of verandering van het product en daaraan gerelateerde claims of schade
 • onjuiste montage of de installatie van een onderdeel of accessoire van derden dat niet compatibel is met het oorspronkelijke design

 

In geval van schade tijdens het vervoer raadt Bugaboo aan om een claim in te dienen bij het vervoersbedrijf, zoals de luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen en andere vervoersbedrijven zijn vaak verzekerd voor schade tijdens vervoer.
Deze garantie sluit uitdrukkelijk klachten uit met betrekking tot formaat, gewicht, functionaliteit, kleur of ontwerp.
Deze garantie sluit uitdrukkelijk producten van Bugaboo uit waarvan het serienummer beschadigd of verwijderd is.
Deze fabrieksgarantie geldt enkel voor een product dat wordt aangeschaft voor particulier gebruik. Deze fabrieksgarantie geldt uitdrukkelijk niet voor een product dat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe kunt u service ontvangen?
Neem om service te ontvangen voor uw Bugaboo-product contact op met de Bugaboo klantenservice via het contactformulier op onze website, door een e-mail te versturen naar service.nl@bugaboo.com of door te bellen naar nummer +31207189531.
Stuur het product niet direct zonder bevestiging naar Bugaboo!
Bij het indienen van een serviceclaim dient u een kopie van het aankoopbewijs, een beschrijving van de klacht over het product en foto's van het product of het kapotte of niet naar behoren werkende onderdeel te verschaffen. Indien u verzuimt dit te doen, wordt uw claim geweigerd. 
De klantenservice van Bugaboo zal beoordelen wat de juiste oplossing is. Bij het bekijken van de claim besluit Bugaboo of het defect gedekt wordt door deze beperkte garantie.
Bugaboo besluit naar eigen goeddunken om een reparatieset te verstrekken waarmee u het product gemakkelijk kunt repareren of om het product te vervangen. Als wij vaststellen dat er geen vervangend product beschikbaar is, verstrekken wij u een Bugaboo product met een vergelijkbare waarde. 
We bieden verschillende reparatiesets tegen redelijke prijzen, die nuttig kunnen zijn als het product niet langer onder de garantie valt. 

Hoe beïnvloedt de lokale wetgeving uw rechten als klant uit hoofde van deze garantie?
Voor zover wettelijk is toegestaan, bieden wij anders dan deze uitdrukkelijke garantie geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties van enige aard met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere kwestie buiten de duur van deze uitdrukkelijke garantie. 
Uw exclusieve rechtsmiddel wegens een schending van deze garantie of een impliciete garantie of van een andere verplichting die van rechtswege of anderszins ontstaat, is zoals hierin gespecificeerd is naar ons goeddunken beperkt tot reparatie of vervanging. Aansprakelijkheid wegens incidentele of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Deze garantie geeft u specifieke rechten en u kunt andere rechten hebben die per land, staat of provincie verschillen. Daar sommige staten of provincies geen beperkingen toestaan over hoe lang een impliciete garantie blijft bestaan, kan het zijn dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is. Daar sommige staten geen uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toestaan, kan het zijn dat de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is. 

Vervangbare onderdelen
Wij zijn er trots op dat wij hoogwaardige producten creëren die lang meegaan. Daarom dienen uitsluitend echte onderdelen van Bugaboo of onderdelen die goedgekeurd zijn door Bugaboo gebruikt te worden in combinatie met de Bugaboo Boxer. Neem contact op met Bugaboo als u een onderdeel van uw Bugaboo Boxer dient te vervangen.
Bugaboo behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze fabrieksgarantie te wijzigen. U vindt de bepalingen van de meest actuele fabrieksgarantie op onze website: www.bugaboo.com.

Versie: 15 juli 2016