ÅTERKALLANDE AV BUGABOO-PRODUKT

Bugaboo Cameleon + Graco® bilstol installerad med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) + ståbräda av modell 85500WB01

Viktig säkerhetsinstruktion

Augusti 2011

Det har kommit till Bugaboos kännedom att felaktigt bruk av en bilstol från Graco installerad med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) på en Bugaboo Cameleon med ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) kan innebära en säkerhetsrisk. Om bilstolen med adapter från Graco installeras på Bugaboo Cameleon på så sätt att barnet sitter framåtvänd, kan denna typ av ståbräda – när den inte används och är antingen nedfälld eller uppfälld – vippa upp och komma åt knappen som används för att koppla ur bilstolen från Graco. Stolen kan då lossna och falla av vagnen.

Det finns bara ett korrekt sätt att installera Graco bilbarnstol med adapter på Bugaboo Cameleon: med barnet vänt mot föräldern (se nedan).

https://apiassets.bugaboo.com/binaries/content/gallery/bugaboocms/support/product-recalls/wheeled-board-and-car-seat.jpg

Graco adapter och ståbräda

Tester som vi har gjort har visat att den här risken bara uppstår med kombinationen Bugaboo Cameleon + Graco bilbarnstol med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) + ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) och när barnet sitter framåtvänt. Risken finns inte med andra kombinationer av Bugaboo-vagnar och bilbarnstolar.

Sannolikheten för att detta inträffar är mycket liten. Vi konstaterar dock att det krävs mycket tydliga anvisningar för hur Graco bilstol med adapter ska användas tillsammans med Bugaboo Cameleon så att kunder/användare inte ska kunna använda bilstolen i kombination med vagnen på ett felaktigt sätt.

Därför har vi tagit fram och distribuerat ett varningsklistermärke, se exemplet ovan. De kunder som registrerat sina bilbarnstolsadaptrar hos oss kommer att få ett brev och ett varningsklistermärke som visar det korrekta sättet att installera Graco bilstol med adapter på Bugaboo Cameleon (enligt ovan). Kunder som inte har registrerat sina bilstolsadaptrar kan kontakta kundtjänst om de vill ha varningsklistermärket. Alla nya beställningar av både adaptrar till Graco bilstol och ståbrädan kommer att inkludera detta varningsklistermärke.

Vi anser det vara vårt ansvar att kontinuerligt och proaktivt informera våra kunder om hur Bugaboos produkter används på ett säkert sätt, oavsett om det är i kombination med andra produkter eller inte. Vi är förvissade om att dessa extra säkerhetsåtgärder bidrar till att våra kunder kan känna sig trygga med att fortsätta använda kombinationen Bugaboo Cameleon/Graco bilstol med adapter (modell 80401GC02 & 80400GC01) och ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009).

Har du fler frågor kring detta så är du välkommen att kontakta kundtjänst.

 • Vad är anledningen till den här säkerhetsinstruktionen?

  Det har kommit till Bugaboos kännedom att felaktig installation av Graco bilbarnstol med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) på en Bugaboo Cameleon i kombination med en ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) kan innebära en säkerhetsrisk.

  Om Graco bilstol med adapter installeras på Bugaboo Cameleon med barnet framåtvänt kan ståbrädan – när den inte används och oavsett om den är nedfälld eller uppfälld – vippa upp och komma åt bilstolens frigöringsknapp. Bilstolen kan då lossna och falla av vagnen.

  Graco bilstol med adapter måste därför alltid installeras på Bugaboo Cameleon med barnet vänt mot föräldern.

  Tester som vi har gjort har visat att den här risken bara uppstår med kombinationen Bugaboo Cameleon + Graco bilbarnstol med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) + ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) och när barnet sitter framåtvänt. Risken finns inte med andra kombinationer av Bugaboo-vagnar och bilbarnstolar.

  Sannolikheten för att detta inträffar är mycket liten. Vi konstaterar dock att det krävs mycket tydliga anvisningar för hur Graco bilstol med adapter ska användas tillsammans med Bugaboo Cameleon så att kunder/användare inte ska kunna använda bilstolen i kombination med vagnen på ett felaktigt sätt.

  På Bugaboo sätter vi säkerheten hos våra kunder och deras familjer främst, och därför har vi beslutat oss för att vidta extra säkerhetsåtgärder för att förbygga att denna situation uppstår.

 • Hur informerar ni föräldrar som har Bugaboo Cameleon och Graco bilbarnstol + adapter om risken?

  Vi vidtar extra säkerhetsåtgärder för att informera föräldrar om det korrekta sättet att använda Bugaboo Cameleon/ståbräda modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) och Graco bilstol + adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01).

  De kunder som har registrerat sina bilstolsadaptrar hos oss kommer att få ett brev och ett varningsklistermärke som visar det korrekta sättet att installera Graco bilstol med adapter på Bugaboo Cameleon. Kunder som inte har registrerat sina bilstolsadaptrar kan kontakta vår kundtjänst om de vill ha varningsklistermärket.

 • Hur fick ni kännedom om den här risken?

  Vi går regelbundet igenom vår databas med kundåterkoppling och det var där vi uppmärksammades på detta problem. På Bugaboo sätter vi säkerheten hos våra kunder och deras familjer främst, och därför har vi beslutat oss för att vidta extra säkerhetsåtgärder för att förbygga att denna situation uppstår.

 • Ni pratar om felaktig användning. Menar ni att man kan göra fel?

  Vi vet att det rätta sättet att installera Graco bilstol + adapter på Bugaboo Cameleon är med barnet vänt mot föräldern. Om Graco bilstol + adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) installeras på Bugaboo Cameleon med barnet vänt framåt kan ståbrädan av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) – när den inte används och oavsett om den är nedfälld eller uppfälld – vippa upp och komma åt frigöringsknappen på Graco bilstol. Bilstolen kan då lossna och falla av vagnen. Vi vill säkerställa att våra användarinstruktioner är tydliga och inte kan feltolkas. Därför har vi vidtagit extra säkerhetsåtgärder.

 • Har Bugaboo struntat i att ge föräldrarna rätt användarinstruktioner?

  Bugaboo har alltid tillhandahållit föräldrar tillräcklig information om hur Bugaboo Cameleon och bilstolar ska användas på ett säkert och korrekt sätt. Men vi måste se till att användarinstruktionerna inte lämnar något som helst utrymme för feltolkning eller alternativ användning annat än det som står i bruksanvisningen. Vi kommer därför att lämna ännu tydligare användarinstruktioner. På Bugaboo sätter vi säkerheten hos våra kunder och deras familjer främst, och därför har vi beslutat oss för att vidta extra säkerhetsåtgärder.

 • Hur kommer det sig att adaptrarna tillåter att man kan fästa Graco bilstol i båda riktningarna på Bugaboo Cameleon? Som det är nu kan ju föräldrar tro att det är ok att vända barnet framåt. Tänker ni göra några konstruktionsförändringar av adaptrarna så att det blir omöjligt att göra ett sådant misstag?

  Adaptern förhindrar inte felaktig placering av Graco bilstol på Bugaboo Cameleon, och det kan innebära att föräldrar antar att man också kan vända barnet framåt när bilstolen och adaptern (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) installeras på Bugaboo Cameleon. Vi kommer därför att ändra designen på adaptrarna eller konstruera ett extra skydd för Graco bilstol som förhindrar åtkomst till frigöringsknappen.

 • Gäller den här risken alla Bugaboo-vagnar?

  Noggranna kontroller har visat att den här risken bara uppstår med kombinationen Bugaboo Cameleon + Graco bilstol med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) + ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) och med barnet framåtvänt. Risken finns inte med andra kombinationer av Bugaboo-vagnar och bilstolar.

 • Gäller det här även Bugaboo Frog och Bugaboo Gecko?

  Nej, den här risken finns inte med Bugaboo Frog eller Bugaboo Gecko i kombination med Graco bilstol + adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) och ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009).

 • Är det någon risk att använda adaptrarna (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) och ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) var för sig?

  Nej, det finns ingen risk med att använda dessa adaptrar (modellerna 80401GC02 och 80400GC01) och ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) var för sig. Risken uppstår enbart med kombinationen Bugaboo Cameleon + Graco bilstol med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) + ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) och när barnet sitter framåtvänt.

 • Hur får jag tag på ett varningsklistermärke?

  De kunder som registrerat sina bilstolsadaptrar hos oss kommer att få ett brev och ett varningsklistermärke. Kunder som inte har registrerat sina bilstolsadaptrar kan kontakta kundtjänst om de vill ha varningsklistermärket.