Produktåterkallelser

Bugaboo kvalitetsinitiativ

viktig säkerhetsinformation

Hos Bugaboo sätter vi säkerheten hos våra kunder och deras familjer främst, och vår policy är att agera så snart vi har identifierat, eller blir uppmärksammade på, en potentiell skaderisk - även om sannolikheten att något inträffar skulle vara begränsad.

Bugaboo byter ut bärhandtag på Bugaboo Cameleon³

Viktigt säkerhetsmeddelande

Bugaboo Cameleon³ följer samtliga internationella säkerhetsstandarder. Trots detta har ett litet antal kunder rapporterat att gällande en viss grupp vagnar av modellen Bugaboo Cameleon³ (med serienummer S/N 190101115300001 - S/N 190105124800215) finns risken att bärhandtagsfästerna går sönder, vilket innebar en fallrisk. Detta har bekräftats genom Bugaboos egna tester. Inga skador har rapporterats. Kopplingarna fäster bärhandtaget vid ligg- eller sittdelen.

bugaboo cameleon³ logo
bugaboo cameleon and bugaboo donkey logos

Bugaboo byter ut bärhandtag för Bugaboo Cameleon och Bugaboo Donkey

Viktigt säkerhetsmeddelande

Som respons på återkoppling från våra kunder har vi valt att erbjuda ett nytt och förbättrat bärhandtag för Bugaboo Cameolon och Bugaboo Donkey. Detta kvalitetsinitiativ från Bugaboo ska se till att kunderna kan vara helt nöjda med våra produkter. I rapporter från våra kunder har vi noterat att den vita knappen på bärhandtaget under vissa omständigheter kan tryckas upp av sig självt när ligg- eller sittdelen til Bugaboo Cameleon eller Bugaboo Donkey står på marken eller på instabilt underlag. Om den vita knappen trycks upp, kan bärhandtaget lossna på ena sidan.

Vobblande framhjul på Bugaboo Bee

Viktig information om Bugaboo Bee: hjul som inte svänger och vobblande hjul

Hjul som inte svänger

I september 2011 skickade vi ut en säkerhetsvarning till kunder som har en Bugaboo Bee gällande främre hjulpar som inte svänger (gäller vagnar tillverkade från och med januari 2011 till och med september 2011).                                                                                                                          

Vobblande hjul                                                                                      

Vi har blivit informerade om att vissa av våra kunder med en vagn av modellen Bugaboo Bee har svårigheter att manövrera vagnens framhjul på grund av att hjulen vobblar.

a picture with bugaboo bee front wheels
a picture with bugaboo car seat

Bugaboo – bilstolar och säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner till kunder som använder Bugaboo Cameleon + Graco® Car Seat installerad med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) + Ståbräda av modellen 85500WB01

Augusti 2011

Det har kommit till Bugaboos kännedom att felaktigt bruk av en bilstol från Graco installerad med adapter (modellerna 80401GC02 & 80400GC01) på en Bugaboo Cameleon med ståbräda av modell 85500WB01 (till försäljning sedan augusti 2009) kan innebära en säkerhetsrisk. Om bilstolen med adapter från Graco installeras på Bugaboo Cameleon på så sätt att barnet sitter framåtvänd, kan denna typ av ståbräda – när den inte används och är antingen nedfälld eller uppfälld – vippa upp och komma åt knappen som används för att koppla ur bilstolen från Graco. Stolen kan då lossna och falla av vagnen.