A couple with a stroller

vårt ansvar

Vi skapar produkter som hjälper människor att röra sig fritt genom sin värld, men det måste ske med respekt för vår planet och de människor som bor här.

vår metod

Vi vill att alla ska kunna röra sig fritt genom sin värld, både nu och i framtiden.

Vi har alltid tillverkat högkvalitativa produkter av kvalitetsmaterial. Våra produkter är designade så att du enkelt ska kunna reparera och uppdatera dem, istället för att kasta och köpa nytt. Målet är att alla våra produkter ska bidra till en värld som är mer hållbar och ansvarstagande år 2025.

Här följer våra sex fokusområden som är grunden till en ansvarsfull affärsverksamhet och som hjälper oss att bidra till en bättre värld.

1. produktdesign

Ju längre en produkt kan användas, desto mindre är dess miljöpåverkan. Därför designar och tillverkar vi produkter med lång livslängd. Vi strävar efter att ta fram produkter som klarar att hänga med länge. Riktigt länge.

A man testing a stroller

några saker vi gör:

 • Vi designar produkter som är modulära, och det gör det enkelt att underhålla, uppdatera och ersätta delar.
 • Vi har börjat öka andelen återvunnet material. Ett exempel på det är textilierna till Bugaboo Fox som är tillverkade av återvunna PET-flaskor.

2. råvaror och tillverkning

Vi vill att våra produkter tillverkas ansvarsfullt av hållbara råvaror, och att produktionen sker under säkra, rättvisa och humana arbetsförhållanden. Därför arbetar vi hela tiden med att förbättra de sociala och miljömässiga villkoren i vår egen fabrik och hos våra leverantörer. I det arbetet ingår också att öka transparensen och spårbarheten genom hela leverantörskedjan.

Bugaboo Factory

några saker vi gör:

 • I vår egen fabrik kan vi kontrollera alla aspekter av produktionen och säkerställa att vi upprätthåller säkra, rättvisa och humana arbetsvillkor enligt certifieringarna ISO9001ISO14001 och SA8000.
 • Samarbete är nyckeln till att skapa en hållbar leverantörskedja och i början av 2018 höll vi vårt första konferens på ämnet tillsammans med våra kinesiska leverantörer.
 • Med vår Responsible Chemical Management-policy främjar vi ansvarsfull hantering och minskad användning av farliga ämnen i våra processer och slutprodukter.
 • Sedan 2017 är vi medlemmar i SAC och kommer aktivt använda deras HIGG-index för att utvärdera vårt eget och våra leverantörers hållbarhetsresultat.

3. påverkan

Vi försöker på alla sätt minimera vår miljömässiga påverkan, från fabriken i Xiamen till paketering, logistik, kontor, butiker och lager.

People with a Bugaboo stroller

några saker vi gör:

 • Vi upprättar globala riktlinjer för förpackningar med målet att minimera avfall och gå mot paketering med noll-påverkan.
 • I år fokuserar vi på att minimera vårt avfall.
 • Vi har förbundit oss att nå vetenskapsbaserade mål för utsläppsreducering, via Science Based Targets-initiativet.

4. smartare affärskoncept

Innovationer kan hjälpa till att förlänga livstiden på våra produkter. Vi utforskar innovativa affärsmodeller för att både ta hand om våra produkter och vårt kunder.

People brainstorming

några saker vi gör:

 • 2015 testade vi ett projekt under namnet Bugaboo Flex-plan: ett leasingprogram för våra barnvagnar. Baserat på resultatet undersöker vi möjligheter till liknande projekt i framtiden.
 • Vi utforskar tillverkningssystem med slutet kretslopp. Mellan 2013 och 2017 gjorde vi det genom ResCoM-projektet som finansierades av EU. 
 • Vi undersöker nya sätt att förlänga livslängden för våra material. Sedan 2017 har vi arbetat med Little Boomerang för att återanvända spillet från våra kvalitetsmaterial.

5. vår personal

Vi är lika stolta över vår personal som över våra produkter. Vår ambition är att tillhandahålla en inspirerande, öppen och livfull arbetsmiljö för alla anställda i hela världen.

Couple with a Bugaboo stroller

några saker vi gör:

 • Vi har implementerat en global uppförandekod för att främja inkluderande, mångfald och ett positivt bidrag till en hållbar och respektfull värld.
 • Vi har en grupp ambassadörer som tar initiativ till uppstädningar, organiserar inspirerande föredrag och filmer och hjälper till att marknadsföra olika ämnen i företaget.

6. vår roll i samhället

Vi vill vara förespråkare för de människor vars rörelsefrihet är begränsad på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, fattigdom eller konflikter. Dessutom stödjer vi ideella organisationer som inspirerar nästa generation att skapa innovativa lösningar för en hållbar värld. Det gör vi genom att ge donationer eller delta i volontärarbete.

Children brainstorming

några saker vi gör:

 • Vi uppmanar alla anställda att delta i volontärprogram. Alla våra medarbetare får en dag som de kan ägna åt någon form av volontärarbete som de själva valt. Vi underlättar detta via en interaktiv plattform där Bugaboo-anställda runt om i världen kan starta och registrera sig för projekt.
 • Sedan 2016 har vi donerat 213 vagnar och många vintertillbehör till flyktinglägret Kara Tepe på Lesbos, i samarbete med vår partner Movement on the Ground.
 • Sedan 2017 har vi stött den ideella organisationen Designathon Works, som har utvecklat en unik Design Thinking-metod för att uppmuntra barns kreativitet och ge dem möjlighet att utforma en bättre värld.
 • Våra globala kontor ger regelbundna produktdonationer till lokala sjukhus och stödjer olika lokala välgörenhetsorganisationer.

vi letar alltid efter bättre sätt att göra det vi redan gör

genom att göra medvetna val

Vi försöker alltid göra mer. Och vi försöker ständigt förbättra allt vi gör. Förenkla, uppfinna på nytt och förfina. Från barnvagnar till bagagesystem och det som kommer härnäst. Ett exempel är vår senaste produkt: tygerna på Bugaboo Fox har tillverkats av återvunna PET-flaskor.