BUGABOO PRODUCTTERUGROEPING

Bugaboo Cameleon + Graco®-autostoel geïnstalleerd met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) + meerijdplankje model 85500WB01

Belangrijke veiligheidsinstructie

Augustus 2011

Bugaboo heeft vastgesteld dat incorrect gebruik van een met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) geïnstalleerde Graco-autostoel op een Bugaboo Cameleon in combinatie met een Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) een veiligheidsrisico kan vormen. Als de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon wordt geïnstalleerd met het kind de wereld in kijkend, kan eerdergenoemd meerijdplankje, wanneer niet in gebruik en in positie omlaag of omhoog, mogelijk omhoog klappen en de ontgrendelingsknop van de Graco-autostoel raken. De stoel kan hierdoor losraken en vallen.

De Graco-autostoel met adapters moet daarom altijd op de Bugaboo Cameleon worden geïnstalleerd op de enige correcte wijze: met het kind naar de ouder kijkend (zoals hieronder getoond).

https://apiassets.bugaboo.com/binaries/content/gallery/bugaboocms/support/product-recalls/wheeled-board-and-car-seat.jpg

Graco-adapter en meerijdplankje

Onderzoek heeft uitgewezen dat dit risico zich alleen voordoet bij de combinatie Bugaboo Cameleon + Graco-autostoel geïnstalleerd met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) + Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) met het kind de wereld in kijkend. Het risico doet zich niet voor bij andere combinaties van Bugaboo kinderwagens met autostoelen.

We verwachten dat deze specifieke combinatie van gebeurtenissen zich slechts zelden voordoet. We hebben echter vastgesteld dat de communicatie over het correcte gebruik van de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon veel explicieter dient te zijn, zodat klanten/gebruikers geen vergissingen kunnen maken in het juiste gebruik van de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon.

Hiertoe hebben we een waarschuwingslabel geproduceerd en gedistribueerd. Een voorbeeld van dat label wordt hierboven getoond. Klanten die hun autostoeladapters bij ons hebben geregistreerd, ontvangen van ons een brief en het waarschuwingslabelpakket. Dit bestaat uit een waarschuwingssticker met illustraties over het correcte gebruik van de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon (zoals hierboven getoond). Klanten die hun autostoeladapters niet hebben geregistreerd, kunnen contact opnemen met onze Klantenservice als zij het waarschuwingslabelpakket willen ontvangen. Alle nieuwe bestellingen van de Graco-autostoeladapters en van het Bugaboo meerdijdplankje bevatten al het waarschuwingslabel.

We beschouwen het als onze blijvende verantwoordelijkheid klanten proactief te informeren over het veilige gebruik van alle Bugaboo-producten, of dat nu is in combinatie met producten van andere merken of op zichzelf staand. We vertrouwen erop klanten met deze aanvullende voorzorgsmaatregelen in staat te hebben gesteld de combinatie Bugaboo Cameleon / Graco-autostoel met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) en Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) veilig en comfortabel te kunnen blijven gebruiken.

Neem bij eventuele vragen hierover rechtstreeks contact op met onze Klantenservice.

 • Waarom deze veiligheidsinstructie?

  Bugaboo heeft vastgesteld dat incorrect gebruik van een met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) geïnstalleerde Graco-autostoel op een Bugaboo Cameleon in combinatie met een Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) een veiligheidsrisico kan vormen.

  Als de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon wordt geïnstalleerd met het kind de wereld in kijkend, kan eerdergenoemd meerijdplankje, wanneer niet in gebruik en in positie omlaag of omhoog, mogelijk omhoog klappen en de ontgrendelingsknop van de Graco-autostoel raken. De stoel kan hierdoor losraken en vallen.

  De Graco-autostoel met adapters moet daarom altijd op de Bugaboo Cameleon worden geïnstalleerd op de enige correcte wijze: met het kind naar de ouder kijkend

  Onderzoek heeft uitgewezen dat dit risico zich alleen voordoet bij de combinatie Bugaboo Cameleon + Graco-autostoel geïnstalleerd met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) + Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) met het kind de wereld in kijkend. Het risico doet zich niet voor bij andere combinaties van Bugaboo kinderwagens met autostoelen.

  We verwachten dat deze specifieke combinatie van gebeurtenissen zich slechts zelden voordoet. We hebben echter vastgesteld dat de communicatie over het correcte gebruik van de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon veel explicieter dient te zijn, zodat klanten/gebruikers geen vergissingen kunnen maken in het juiste gebruik van de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon.

  Omdat de veiligheid en het welzijn van onze klanten en hun kinderen voor Bugaboo altijd van het allerhoogste belang zijn, hebben we besloten toepasselijke extra voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet.

 • Hoe informeren jullie ouders met een Bugaboo Cameleon en Graco-autostoel + adapters over het risico?

  We zijn verschillende extra voorzorgsacties gestart om ouders te informeren over het correcte gebruik van de Bugaboo Cameleon / Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) en de Graco-autostoel + adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01).

  Klanten die hun autostoeladapters bij ons hebben geregistreerd, ontvangen van ons een brief en het waarschuwingslabelpakket. Dit bestaat uit een waarschuwingssticker met illustraties over het correcte gebruik van de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon (zoals hierboven getoond). Klanten die hun autoestoeladapters niet hebben geregistreerd, kunnen contact opnemen met onze klantenservice als zij het waarschuwingslabelpakket willen ontvangen.

 • Hoe zijn jullie op de hoogte geraakt van dit risico?

  We bekijken regelmatig onze database met feedback van klanten en hebben het probleem geïdentificeerd na een recente beoordeling. Omdat de veiligheid en het welzijn van onze klanten en hun kinderen voor Bugaboo altijd van het allerhoogste belang zijn, hebben we besloten toepasselijke extra voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet.

 • Jullie hebben het over incorrect gebruik. Betekent dat dat er ruimte is voor vergissingen?

  De correcte manier om de Graco-autostoel + adapters op de Bugaboo Cameleon te installeren, is met het kind naar de ouder kijkend. Als de Graco-autostoel + adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) op de Bugaboo Cameleon wordt geïnstalleerd met het kind de wereld in kijkend, kan eerdergenoemd meerijdplankje, wanneer niet in gebruik en in positie omlaag of omhoog, mogelijk omhoog klappen en de ontgrendelingsknop van de Graco-autostoel raken. De stoel kan hierdoor losraken en vallen. We willen er zeker van zijn dat onze instructies voor veilig gebruik van onze producten duidelijk zijn en geen ruimte laten voor interpretatie. Daarom hebben we deze extra voorzorgsmaatregelen genomen.

 • Is Bugaboo nalatig geweest bij het informeren van ouders over de juiste gebruiksinstructie?

  Bugaboo heeft ouders altijd (afdoende) geïnformeerd over het veilige en correcte gebruik van de Bugaboo Cameleon en autostoelen. We moeten er echter zeker van zijn dat de gebruikersinstructies geen ruimte laten voor welke interpretatie of variatie dan ook op het gebruik, anders dan kan worden gevonden in de handleiding. We zullen daarom explicieter communiceren over het correcte en veilige gebruik. Omdat de veiligheid en het welzijn van onze klanten en hun kinderen voor Bugaboo altijd van het allerhoogste belang zijn, hebben we besloten toepasselijke extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

 • Waarom voorkomen de adapters niet een incorrecte plaatsing van de Graco-autostoel op de Bugaboo Cameleon? Ouders kunnen nu eenvoudig veronderstellen dat het in orde is de stoel zo te plaatsen dat het kind de wereld in kijkt. Gaan jullie technische aanpassingen doen aan deze adapters om incorrecte plaatsing in de toekomst te voorkomen?

  Omdat de adapters niet voorkomen dat de Graco-autostoel op onjuiste wijze op de Bugaboo Cameleon wordt geplaatst, kunnen ouders veronderstellen dat de wereld in kijkend ook een correcte manier is om de Graco-autostoel + adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) te installeren op de Bugaboo Cameleon. We zullen daarom de adapters opnieuw vormgeven of voor de Graco-autostoel een extra bescherming van de ontgrendelingsknop ontwerpen.

 • Doet dit risico zich voor bij alle Bugaboo-kinderwagens?

  Grondig onderzoek heeft uitgewezen dat dit risico zich alleen voordoet bij de combinatie Bugaboo Cameleon + Graco-autostoel geïnstalleerd met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) + Bugaboo meerdijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) en met het kind de wereld in kijkend. Het risico doet zich niet voor bij andere combinaties van Bugaboo-kinderwagens met autostoelen.

 • Doet dit risico zich voor met de Bugaboo Frog of de Bugaboo Gecko?

  Dit risico doet zich niet voor wanneer je een Bugaboo Frog of een Bugaboo Gecko gebruikt in combinatie met een Graco-autostoel + adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) en het Bugaboo meerijdplankje 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009).

 • Is er een risico bij het individuele gebruik van de adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) en het meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) op zichzelf en los van elkaar?

  Nee, er is geen risico bij het individuele gebruik van deze adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) en het Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) op zichzelf en los van elkaar. Dit risico doet zich alleen voor bij de combinatie Bugaboo Cameleon + Graco-autostoel geïnstalleerd met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) + Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) en met het kind de wereld in kijkend.

 • Hoe kom ik aan een waarschuwingslabelpakket?

  Klanten die hun autostoeladapters bij ons hebben geregistreerd, ontvangen van ons een brief en het waarschuwingslabelpakket. Klanten die hun autoestoeladapters niet hebben geregistreerd, kunnen contact opnemen met onze klantenservice als zij het waarschuwingslabelpakket willen ontvangen.