Bugaboo terugroepacties

Bugaboo kwaliteitsprogramma

belangrijke veiligheidsmededelingen

Veiligheid en welzijn van onze klanten en hun gezinnen is voor Bugaboo van essentieel belang. Het is ons beleid altijd op te treden als we potentiële letselrisico's ontdekken, of als we daar door derden op gewezen worden - zelfs als de daadwerkelijke kans op een dergelijk risico zeer klein is.

Bugaboo vervangt draagbeugel voor de Bugaboo Cameleon³

Belangrijke veiligheidsmededeling

De Bugaboo Cameleon³ voldoet aan alle internationale wettelijke veiligheidsnormen. Een klein aantal klanten meldt echter, en ons vervolgonderzoek bevestigt, dat in het geval van deze specifieke Bugaboo Cameleon³ kinderwagens (serienummers S/N 190101115300001 tot S/N 190105124800215) de bestaande draagbeugelconnectoren kunnen breken, waarbij zich een valrisico voordoet. Er zijn geen meldingen geweest van letsel. Draagbeugelconnectoren verbinden de draagbeugel met de wieg of de stoel.

bugaboo cameleon³ logo
bugaboo cameleon and bugaboo donkey logos

Bugaboo vervangt draagbeugel van de Bugaboo Cameleon en Bugaboo Donkey

Belangrijke veiligheidsmededeling

Na meldingen van klanten komen we proactief met een nieuwe en verbeterde draagbeugel voor de Bugaboo Cameleon en Bugaboo Donkey. Deze kwaliteitsvervanging van Bugaboo zorgt ervoor dat klanten onze producten tot hun volle tevredenheid kunnen gebruiken. Uit meldingen van klanten is ons gebleken dat de witte knop op de draagbeugel in bepaalde omstandigheden omhoog kan springen. Dit kan gebeuren wanneer het wiegframe van de Bugaboo Cameleon of de Bugaboo Donkey op de grond rust of op een instabiele ondergrond staat. Als de witte knop omhoog springt, kan de draagbeugel aan één kant los raken.

Bugaboo Bee: slingerende voorwielen

Belangrijke informatie voor de Bugaboo Bee: niet-zwenkende wielen en slingerende wielen

Niet-zwenkende wielen

Niet-zwenkende wielen: in september 2011 hebben we een veiligheidswaarschuwing doen uitgaan naar Bugaboo Bee-eigenaren betreffende niet-zwenkende voorwielen (productiedatum januari 2011 tot en met september 2011).                                                                                                                          

Slingerende wielen                                                                                      

We hebben begrepen dat sommige Bugaboo Bee-klanten problemen ondervinden met de manoeuvreerbaarheid van hun kinderwagen door het effect van 'slingerende' voorwielen.

a picture with bugaboo bee front wheels
a picture with bugaboo car seat

Bugaboo – veiligheid autostoel

Belangrijke veiligheidsinstructie voor gebruikers van Bugaboo Cameleon + Graco®-autostoel geïnstalleerd met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) + meerijdplankje model 85500WB01

Augustus 2011

Bugaboo heeft vastgesteld dat incorrect gebruik van een met adapters (modellen 80401GC02 en 80400GC01) geïnstalleerde Graco-autostoel op een Bugaboo Cameleon in combinatie met een Bugaboo meerijdplankje model 85500WB01 (op de markt sinds augustus 2009) een veiligheidsrisico kan vormen. Als de Graco-autostoel met adapters op de Bugaboo Cameleon wordt geïnstalleerd met het kind de wereld in kijkend, kan eerdergenoemd meerijdplankje, wanneer niet in gebruik en in positie omlaag of omhoog, mogelijk omhoog klappen en de ontgrendelingsknop van de Graco-autostoel raken. De stoel kan hierdoor losraken en vallen.